broj: +387 (0)36 503 100

Plan nabavki za 2018. godinu. J.U.Kantonalna bolnica “Dr Safet Mujić“

Plan nabavki  za 2018. godinu.

J.U.Kantonalna bolnica “Dr Safet Mujić“

R.br

Predmet nabavke

 

Ekonomski kod

Procije.

vrijednost

bez PDV

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zakljucenja ugovora

Izvor finansiranja

Podj.na lot

Da-Ne

 

Robe

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       

Nabavka goriva

 

512 301

23.000

Konkurentski postupak

Juli 2018

Septembar 2018

Vlastita sredstva

NE

2.       

Nabavka sitnog inventara -apoteka

514 001

28.000

Konkurentski postupak

Novembar 2018

Decembar 2018

Vlastita sredstva

DA

3.       

Nabavka sitnog inventara -očno

514 001

15.000

Konkurentski postupak

Mart 2018

April 2018

Vlastita sredstva

Ne

4.       

Nabavka sitnog inventara - magacin

514 000

44.000

Konkurentski postupak

Novembar 2018

Decembar 2018

Vlastita sredstva

DA

5.       

Nabavka IT opreme hardver

022 111

42.000

Konkurentski postupak

Septembar 2018

Oktobar 2018

Vlastita sredstva

NE

6.       

Nabavka namirnica  za kuhinju

 

511 000

60.000

Otvoreni postupak

Septembar 2018

Novembar 2018

Vlastita sredstva

DA

7.       

Nabavka mesa

511 000

25.000

Konkurentski postupak

Maj 2018

Juni 2018

Vlastita sredstva

NE

8.       

Nabavka hljeba

511 000

10.000

Konkurentski postupak

Septembar 2018

Oktobar 2018

Vlastita sredstva

NE

9.       

Nabavka povrća

511 000

15.000

Konkurentski postupak

Oktobar 2018

Novembar 2018

Vlastita sredstva

NE

10.   

Nabavka plina za zagrijavanje prostorija

512 104

172.000

Otvoreni postupak

Oktobar 2018

Decembar 2018

Vlastita sredstva

NE

11.   

Nabavka kancelarijskog materijala i  tonera

511 300

22.000

Konkurentski postupak

Novembar 2018

Decembar 2018

Vlastita sredstva

NE

12.   

Nabavka medicinskih obrazaca

511301

20.000

Konkurentski postupak

Novembar 2018

Decembar 2018

Vlastita sredstva

NE

13.   

Nabavka P.M.magacina

511 900

85.000

Otvoreni postupak

Septembar  2018

Novembar 2018

Vlastita sredstva

DA

14.   

Nabavka sredstava za higijenu

 

511 400

16.000

Konkurentski postupak

Oktobar 2018

Novembar 2018

Vlastita sredstva

NE

15.   

Nabavka materij.za čišćenje

 

511 400

35.000

Konkurentski postupak

Juni 2018

Avgust 2018

Vlastita sredstva

DA

16.   

Nabavka stalnih sredstava

023 630

400.000

Otvoreni /konkurentski/direktni postupak

U toku godine

U toku godine

Vlastita sredstva

 

17.   

Nabavka kisika

 

 

512 101

73.000

Otvoreni postupak

Oktobar 2018

Decembar 2018

Vlastita sredstva

NE

18.   

Nabavka lijekova

 

 

 

511 006

1.030.000

Otvoreni postupak

Juli 2018

Septembar 2018

Vlastita sredstva

DA

19.   

Nabavka P.M. za apoteku

 

511 063

1.200.000

Otvoreni postupak

Oktobar 2018

Decembar 2018

Vlastita sredstva

DA

20.   

Nabavka  dezinfekcionih sredstava za op. Sale

511063

47.000

Konkurentski postupak

Otkobar 2018

Novembar 2018

Vlastita sredstva

DA

21.   

Nabavka hemikalija

511 062

112.000

Otvoreni postupak

Avgust 2018

Oktobar 2018

Vlastita sredstva

DA

22.   

Nabavka reagensa

511 064

1.030.000

Otvoreni postupak

Oktobar 2018

Decembar 2018

Vlastita sredstva

DA

23.   

Nabavka P.M. –IT

 

559801

12.000

Konkurentski postupak

Avgust 2018

Septembar 2018

Vlastita sredstva

NE

 

UKUPNO ROBE

 

4.516.000

 

 

 

 

 

 

Usluge

 

 

 

 

 

 

 

24.   

Usluge održavanja S.S

532 100

172.000

Otvoreni /konkurentski/direktni postupak

U toku godine

U toku godine

Vlastita sredstva

 

25.   

Usluge održavanja auta

 

532 200

13.000

Konkurentski postupak

Mart 2018

April 2018

Vlastita sredstva

NE

26.   

Usluge održavanja  IT opreme

532 400

 

 

 

202.000

Pregovarač

ki postupak

April 2018

Novembar 2018

Maj 2018

Decembar 2018

Vlastita sredstva

NE

27.   

Usluge revizije

550 300

8.500

Konkurentski postupak

Oktobar 2018

Novembar 2018

Vlastita sredstva

NE

28.   

Usluge osiguranja imovine

 

552 000

10.000

Konkurentski postupak

Novembar 2018

Decembar 2018

Vlastita sredstva

NE

29.   

Usluge kolektivnog osiguranja  zaposlenika 

552 200

15.000

Konkurentski postupak

Maj 2018

Juni 2018

Vlastita sredstva

NE

30.   

Usluge održavanja klima

 

532 103

17.000

Konkurentski postupak

Juni 2018

Juli 2018

Vlastita sredstva

NE

31.   

Usluge održavanja građevina

532 000

17.000

Konkurentski postupak

April 2018

Maj  2018

Vlastita sredstva

NE

32.   

Advokatske usluge

550 400

17.000

Aneks II

Mart 2018

April 2018

Vlastita sredstva

NE

33.   

Usluge prekoračenja na tekućem računu

561 001

50.000

Otvoreni postupak

Februar 2018

Mart 2018

Vlastita sredstva

NE

34.   

Usluge verifikacije opreme

532 100

17.000

Konkurentski postupak

Mart 2018

April 2018

Vlastita sredstva

NE

 

UKUPNO USLUGE

 

538.500