broj: +387 (0)36 503 100

Plan nabavki za 2015.

R.br

Predmet nabavke

Ekonomski kod

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zakljucenja ugovora

Izvor finansiranja

Podjela na lotove
DA/NE

 

UKUPNO

 

5.020.300

         

Robe

1.

Nabavka goriva

512 301

33.000

Otvoreni

April 2015

Maj 2015

Sopstvena sred.

NE

2. 

Nabavka sitnog inventara

514 000

60.000

Otvoreni

Maj 2015

Juni 2015

Sopstvena sred.

NE

3. 

Nabavka IT opreme hardver

022 111

172.000

Otvoreni

Juni 2015

Juli 2015

Sopstvena sred.

NE

4. 

Nabavka  antivirusnog sistema

022111

10.000

Pregovarački

Maj 2015

Juni 2015

Sopstvena sred.

NE

5. 

Nabavka namirnica  za kuhinju

511 000

55.000

Otvoreni

Februar  2015

Mart  2015

Sopstvena sred.

NE

6. 

Nabavka mesa

511 000

26.000

Konkurentski

Februar  2015

Mart 2015

Sopstvena sred.

NE

7. 

Nabavka hljeba

511 000

15.000

Konkurentski

Juli 2015

Avgust 2015

Sopstvena sred.

NE

8. 

Nabavka povrća

511 000

22.000

Konkurentski

Novembar 2015

Decembar 2015

Sopstvena sred.

NE

9. 

Nabavka lož ulja

512 100

75.000

Otvoreni

Novembar 2015

Decembar 2015

Sopstvena sred.

NE

10. 

Nabavka plina za zagrijavanje prostorija

512 104

154.000

Otvoreni

Mart 2015

April 2015

Sopstvena sred.

NE

11. 

Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala

511 300

20.000

Konkurentski

Novembar 2015

Decembar 2015

Sopstvena sred.

NE

12. 

Nabavka medicinskih obrazaca

511301

40.000

Konkurentski

Novembar 2015

Decembar 2015

Sopstvena sred.

DA

13. 

Nabavka P.M.magacina

511 900

100.000

Otvoreni

Mart 2015

April 2015

Sopstvena sred.

NE

14. 

Nabavka sredstava za higijenu

511 400

25.000

Konkurentski

Juli 2015

Avgust 2015

Sopstvena sred.

NE

15. 

Nabavka materij.za čišćenje

511 400

40.000

Konkurentski

Juli 2015

Avgust 2015

Sopstvena sred.

NE

16. 

Nabavka stalnih sredstava

023 630

300.000

Zavisno od vrijednosti predmetne nabavke

Maj 2015

Juni 2015

Sopstvena sred.

NE

17. 

Nabavka kisika

512 101

50.000

Otvoreni

Septembar 2015

Oktobar 2015

Sopstvena sred.

NE

18. 

Nabavka namještaja i ostale opreme

023 520

100.000

Otvoreni

Septembar 2015

Oktobar 2015

Sopstvena sred.

NE

19. 

Nabavka vozila

024 080

55.000

Otvoreni

Septembar 2015

Oktobar 2015

Sopstvena sred.

NE

20. 

Nabavka lijekova

511 006

1.100.000

Otvoreni

Mart 2015

April 2015

Sopstvena sred.

DA

21.

Nabavka P.M. za apoteku

511 063

1.400.000

Otvoreni

Maj 2015

Juni 2015

Sopstvena sred.

DA

22. 

Nabavka  dezinfekcionih sredstava za op. Sale

511063

90.000

Otvoreni

Mart 2015

April 2015

Sopstvena sred.

DA

23. 

Nabavka hemikalija

511 062

97.000

Otvoreni

April 2015

Maj 2015

Sopstvena sred.

DA

24. 

Nabavka reagensa

511 064

900.000

Zavisno od vrijednosti nabavke

Mart 2015

April 2015

Sopstvena sred.

DA

25.

Nabavka P.M. –IT

559801

14.300

Konkurentski

Mart 2015

April 2015

Sopstvena sred.

NE

26.

Nabavka potrošnog materijala za transfuzijski centar

511 063

32.000

Pregovarački

Februar 2015

Mart 2015

Sopstvena sred.

NE

 

UKUPNO

 

750.200

         

Usluge

27.

Usluge održavanja građevina

532 000

30.000

Konkurentski

April 2015

Maj 2015

Sopstvena sred.

NE

28. 

Usluge održavanja S.S

532 100

200.000

Zavisno od vrijednosti od usluge

Maj 2015

Juni 2015

Sopstvena sred.

NE

29. 

Usluge održavanja auta

532 200

20.000

Konkurentski

Februar 2015

Mart 2015

Sopstvena sred.

NE

30. 

Usluge održavanja  IT opreme

532 400

177.000 

Pregovarački u više dijelova

April 2015

Maj 2015

Sopstvena sred.

NE

31.

Usluge zbrinjavanja medicinskog odpada

550 103

15.000

Konkurentski

       
32. 

Usluge fiksne telefonije

554 100

30.000

Konkurentski

April 2015

Maj 2015

Sopstvena sred.

NE

33. 

Usluge mobilne telefonije

554 900

4.000

Direktni

   

Sopstvena sred.

NE

34. 

Usluge izrade projekata

025100

50.000

Konkurentski

April 2015

Maj 2015

Sopstvena sred.

NE

35. 

Usluge održavanja liftova

532 001

22.000

Konkurentski

April 2015

Maj 2015

Sopstvena sred.

NE

36. 

Usluge registracije auta

539 900

5.000

Direktni

-

-

Sopstvena sred.

NE

37. 

Usluge osiguranja vozila

552 100

2.500

Direktni

-

-

Sopstvena sred.

NE

38. 

Usluge zdravstvene

550 000

7.000

Konkurentski

-

-

Sopstvena sred.

NE

39. 

Usluge revizije

550 300

9.200

Konkurentski

Novembar 2015

Decembar 2015

Sopstvena sred.

NE

40. 

Advokatske usluge

550 400

22.000 

Konkurentski

-

-

Sopstvena sred.

NE

41. 

Usluge osiguranja imovine

552 000

25.000

Konkurentski

Maj 2015

Juni 2015

Sopstvena sred.

NE

42. 

Usluge kolektivnog osiguranja  zaposlenika 

552 200

34.000

Konkurentski

Februar 2015

Mart 2015

Sopstvena sred.

NE

43. 

Bankarske usluge

553 000

10.000

Konkurentski

-

-

Sopstvena sred.

NE

44. 

Usluge GPS

554 102

4.000

Direktni

-

-

Sopstvena sred.

NE

45.

Usluge održavanja klima

532 103

31.500

Konkurentski

April 2015

Maj 2015

Sopstvena sred.

NE

46.

Usluge prekoračenja na tekućem računu

561 001

50.000

Konkurentski

   

Sopstvena sred.

NE

47.

Usluge brze pošte

554 200

2.000

Direktni

-

-

Sopstvena sred.

NE

 

UKUPNO

 

55.000

         

Radovi

1

Adaptacija prostorije za medicinski otpad

021 800

55.000

Konkurentski postupak

Juni 2015

Avgust 2015

Sopstvena sred.

NE