broj: +387 (0)36 503 100

Plan nabavki za 2016. godinu

U nastavku donosimo Plan nabavke za 2016. godinu.

R.br Predmet nabavke Ekonomski kod Procijenjena vrijednost Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zakljucenja ugovora Izvor finansiranja Podj.na lot
Da-Ne
  UKUPNO   4.530.000          
  Robe              
1 Nabavka goriva 512 301 25.000 Konkurentski postupak Juni 2016 Juli 2016 Sopstvena sredstva NE
2 Nabavka sitnog inventara 514 000 80.000 Otvoreni postupak Novembar 2016 Decembar 2016 Sopstvena sredstva DA
3 Nabavka IT opreme hardver 022 111 50.000 Otvoreni postupak April 2016 Maj 2015 Sopstvena sredstva NE
4 Nabavka namirnica  za kuhinju 511 000 40.000 Konkurentski postupak Juni 2016 Juli 2016 Sopstvena sredstva NE
5 Nabavka mesa 511 000 30.000 Konkurentski postupak April 2016 Maj 2015 Sopstvena sredstva NE
6 Nabavka hljeba 511 000 15.000 Konkurentski postupak Avgust 2016 Septembar 2016 Sopstvena sredstva NE
7 Nabavka povrća 511 000 15.000 Konkurentski postupak Novembar 2016 Decembar 2016 Sopstvena sredstva NE
8 Nabavka plina za zagrijavanje prostorija 512 104 170.000 Otvoreni postupak Juli 2016 Avgust 2016 Sopstvena sredstva NE
9 Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala 511 300 40.000 Konkurentski postupak Novembar 2016 Decembar 2016 Sopstvena sredstva NE
10 Nabavka medicinskih obrazaca 511301 20.000 Konkurentski postupak Novembar 2016 Decembar 2016 Sopstvena sredstva NE
11 Nabavka P.M.magacina 511 900 100.000 Otvoreni postupak Septembar 2016 Oktobar 2016 Sopstvena sredstva DA
12 Nabavka sredstava za higijenu 511 400 20.000 Konkurentski postupak Avgust 2016 Septembar 2016 Sopstvena sredstva NE
13 Nabavka materij.za čišćenje 511 400 40.000 Konkurentski postupak Juli 2016 Avgust 2016 Sopstvena sredstva NE
14 Nabavka stalnih sredstava 023 630 300.000 Zavisno od vrijednosti predmetne nabavke     Sopstvena sredstva  
15 Nabavka kisika 512 101 60.000 Otvoreni postupak Novembar 2016 Decembar 2016 Sopstvena sredstva NE
16 Nabavka lijekova 511 006 1.100.000 Otvoreni postupak Juni 2016 Juli 2016 Sopstvena sredstva DA
17 Nabavka P.M. za apoteku 511 063 1.400.000 Otvoreni postupak Septembar 2016 Novembar 2016 Sopstvena sredstva DA
18 Nabavka  dezinfekcionih sredstava za op. Sale 511063 60.000 Otvoreni postupak Avgust 2016 Septembar 2016 Sopstvena sredstva DA
19 Nabavka hemikalija 511 062 100.000 Otvoreni postupak Avgust 2016 Septembar 2016 Sopstvena sredstva DA
20 Nabavka reagensa 511 064 850.000 Otvoreni postupak Juni 2016 Septembar 2016 Sopstvena sredstva DA
21 Nabavka P.M. –IT 559801 15.000 Konkurentski postupak Juli 2016 Avgust 2016 Sopstvena sredstva NE
  UKUPNO
  Usluge   720.000          
22 Usluge održavanja građevina   532 000 95.000     Zavisno od vrijednosti predmetne nabavke     Sopstvena sredstva  
23 Usluge održavanja S.S 532 100 200.000 Zavisno od vrijednosti predmetne nabavke     Sopstvena sredstva  
24 Usluge održavanja auta 532 200 20.000 Konkurentski postupak April 2016 Maj 2016 Sopstvena sredstva NE
25 Usluge održavanja  IT opreme 532 400 175.000 Pregovarački postupak April 2016 Maj 2016 Sopstvena sredstva  
26 Usluge izrade projekata 025100 50.000   Zavisno od vrijednosti predmetne nabavke     Sopstvena sredstva  
27 Usluge revizije 550 300 10.000 Konkurentski postupak Novembar  2016 Decembar 2016 Sopstvena sredstva NE
28 Advokatske usluge 550 400 15.000  Konkurentski postupak     Sopstvena sredstva  
29 Usluge osiguranja imovine
 
552 000 20.000 Konkurentski postupak Novembar  2016 Decembar 2016 Sopstvena sredstva NE
30 Usluge kolektivnog osiguranja  zaposlenika  552 200 35.000 Konkurentski postupak Maj 2016 Juni 2016 Sopstvena sredstva NE
31 Usluge održavanja klima 532 103 20.000 Konkurentski postupak Juni 2016 Juli 2017 Sopstvena sredstva NE
32 Usluge prekoračenja na tekućem računu 561 001 50.000 Otvoreni postupak Mart 2016 April 2016 Sopstvena sredstva NE
33 Usluge verifikacije opreme   30.000 Pregovarački postupak Januar 2016 Februar 2016 Sopstvena sredstva NE
UKUPNO
  Radovi   100.000          
  Adaptacija prostora 021 800 100.000 Otvoreni postupak Oktobar Decembar Donacija