broj: +387 (0)36 503 100

petak, 16 Juni 2017 08:08

Informacija o pregovarčkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Informacija o pregovarčkom postupku bez objavljivanja  obavještenja

 

U skladu sa članom 28. Stav 4.Zakona o javnim nabavkama, Javna ustanova KB “Dr.Safet Mujić“Mostar objavljuje da u skladu sa članom 21.stav 1( c ) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja „Usluga održavanja medicinske opreme General Elektric “.Tenderska dokumentacija (specifikacija usluga) se nalazi u pravnoj službi ove zdravstvene ustanove.