Kantonalna bolnica Mostar

Plan javnih nabavki (10)

Plan nabavki za 2023. godinu

Apr 12
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a Vrsta postupka Podela na lotove DA/NE Vrsta ugovora Okvirno vrijeme pokretanja postupka Okvirno vrijeme sklapanja ugovora/ okvirnog sporazuma Period trajanja Izvor finansiranja Napomena Robe 5.352.584,20 1. NABAVKA HRANE ZA KUHINJU (namirnice, hljeb, povrće, meso) __________ 128.205,15 1.1 Svježe meso 15110000-2…

Plan nabavki za 2022. godinu

Maj 16
R.br Predmet nabavke Ekonomski kod Procijenjena vrijednost nabavke za jednu godinu -Iznos sa PDV-om Procijenjena Vrijednost nabavke za jednu godinu (Iznos bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirno vrijeme pokretanja postupka Izvor finansiranja Način realizacije Robe 5.451.500,70 4.659.403,10 1. NABAVKA HRANE ZA KUHINJU ( namirnice, hljeb, povrce, meso) 101000 150.000,00 128.205,15 1.1…

Plan nabavki za 2021.

Mar 24
Plan nabavki za 2021. godinu. JU Kantonalna bolnica “Dr Safet Mujić“ R.br Predmet nabavke Ekonomski kod Procijenjena vrijednost nabavke za jednu godinu (Iznos sa PDV-om) Procijenjena Vrijednost nabavke za jednu godinu (Iznos bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirno vrijeme pokretanja postupka Okvirno vrijeme za okončanje nabavke Izvor finansiranja Način realizacije Robe…

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2020.GODINU

Maj 15
IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2020.GODINU U planu javnih nabavki za 2020.godinu broj 16/20 od 28.02.2020.godine u dijelu teksta koja se odnosi na nabavku robe vrši se dopuna na način da se iza tačke 18. (nabavka stalnih sredstava) dodaje nova tačka 19.koja glasi: Red. broj Predmet nabavke Ekonomski kod…

Plan nabavki za 2020. godinu

Jan 06
Plan nabavki za 2020. godinu. J.U.Kantonalna bolnica “Dr Safet Mujić“ R.br Predmet nabavke Ekonomski kod Procije. vrijednost sa PDV-om Procije. vrijednost bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postup. Okvirni datum zakljucenja ugovora Izvor finansiranja Podj.na lot Da-Ne Robe 1. Nabavka hrane za kuhinju ( namirnice, hljeb, povrce, meso) 101000…