Kantonalna bolnica Mostar

Saradnja sa Studijem zdravstvene njege Univerziteta "Džemal Bijedić" i Srednjom medicinskom školom Mostar

Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić” je od akademske 2016/2017.godine dio nastavne baze za provođenje praktičnog dijela nastave na Studiju zdravstvene njege Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Pored toga, imamo višegodišnju saradnju sa Srednjom medicinskom školom Mostar u izvođenje prakstične nastave. Znanje naših uspolenika stečeno dugogodišnjim radom i iskustvima na mnogobrojnim edukacijama i naučnim skupovima želimo prenijeti na ovaj način budućim naraštajima zdravstvenih zaposlenika.