Kantonalna bolnica Mostar

SPORAZUM O UTVRĐIVANJU POSLOVA KOJI SE NE MOGU PREKIDATI ZA VRIJEME ŠTRAJKA