Historijat

Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić" Mostar je moderno organizovana i dobro opremljena zdravstvena ustanova koja vrši usluge iz domena sekundarne i dijela tercijarne zdravstvene zaštite.

Prije rata, zdravstvo u regiji (oko 40-ak objekata) bilo je organizovano u okviru Regionalnog medicinskog centra "Dr. Safet Mujić" Mostar.

Kao posljedica odbrambeno-oslobodilačkog rata u BiH u periodu 1992. -1995., u Mostaru sve biva podijeljeno. Većina ranijih objekata nalazila se u, uslovno rečeno, zapadnom dijelu grada. Na istočnoj obali 1992. i 1993. godine je tek nekoliko objekata, i to uglavnom potpuno uništenih. Ratna bolnica tada biva smještena u zgradu bivšeg Higijenskog zavoda. Kasnije seli u južni dio grada, na lokalitet Velmosa. Tu se rad odvija u kontejnerskim uslovima. Nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, na lokalitetu Južnog logora - nekadašnje kasarne, sredstvima EUAM i uz pomoć španske općine Zaragoza, 1996. godine jedan se objekt adaptira za bolničku infrastrukturu. To je zgrada u kojoj je i danas smještena Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“. Godinu dana kasnije, norveška vlada i međunarodna humanitarna organizacija IOM su pomogli u nabavci opreme i stalnih sredstava potrebnih za rad. U međuvremenu, sredstvima Evropske Unije i talijanske pokrajine Emilia Romanja, adaptirana je zgrada bivšeg Doma zdravlja u naselju Brankovac, u kojem se trenutno nalazi JU Dom zdravlja „Stari grad“ Mostar. U to vrijeme, bila je to „baby friendly bolnica za majku i dijete“, koja je podrazumijevala ginekološko-akušerski i pedijatrijski odjel.

U periodu od 1996. do 2004. godine izgrađeno je još 14 ambulanti.

Regionalni medicinski centar „Dr. Safet Mujić“ Mostar pružao je usluge iz domena primarne, sekundarne i dijela tercijarne zdravstvene zaštite do 2015. godine, kada se on razdvaja na dvije ustanove - na stacionarni dio KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar i primarnu zdravstvenu zaštitu Doma zdravlja „Stari grad“ Mostar.