MEDICINSKE ORGANIZACIONE JEDINICE

Pomoćnik direktora za medicinsku djelatnost internih i dijagnostičko-terapeutskih grana:

prim. dr Adis Muslibegović, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, European Cardiologist

 
V.D. pomoćnik direktora za medicinsku djelatnost hirurških grana:

prim. dr Ismet Zahirović, specijalista opće hirurgije, subspecijalista abdominalne hirurgije