broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

od 09-11 sati

utorak od 12 sati

srijeda od 11 sati

srijeda od 11.30 sati

pon, sri, pet. 09-14

svaki dan 24 sata

Vijesti, događaji i informacije

 

 

Naša lokacija
KB "Dr. Safet Mujić" nalazi se u Mostaru, na adresi Maršala Tita 294. Detaljne kontakt informacije pronađite na našoj kontakt stranici.

 
 

Pošaljite nam mail
Ukoliko imate pitanja, trebate informaciju, ili samo želite iznijeti mišljenje ili iskustvo, slobodno nam se obratite.

 
 

Telefoni
+387 36 503 100 (centrala)
+387 36 576 915 (fax)

Odluke, Javne nabavke i oglasi

 • Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme

  Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme

  Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 5/19), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i Odluke broj 01-1-4036/19 od 01.10.2019.godine, v.d.direktor JU KB Mostar raspisuje JAVNI OGLAS za popunu…
  JAVNI OGLAS ZA POPUNU RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

  JAVNI OGLAS ZA POPUNU RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

  Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 5/19), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te Odluke broj 01-1-4185/19 od 25.09.2019. godine v.d.direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić „Mostar raspisuje…
 • Odluka o izboru najboljeg ponuđača IT potrošnog materijala

  Odluka o izboru najboljeg ponuđača IT potrošnog materijala

  Broj: 01-1-3743/19-04 Datum: 01.10.2019 godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.14/19 od 26.02.2019 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-01-3743/19-03 od 30.09.2019 godine,u postupku javne nabavke roba-…
  Odluka o izboru najboljeg ponuđača kompjutera i mrezne opreme –Lot 2”(ponovljeni postupak)

  Odluka o izboru najboljeg ponuđača kompjutera i mrezne opreme –Lot 2”(ponovljeni postupak)

  Broj: 01-1-3124/19-10 Datum: 16.09.2019.godine Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.14/19 od 26.02.2019.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3124/19-09 od 13.09.2019.godine,u postupku javne nabavke robe…
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

  Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

  Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja U skladu sa članom 28. Stav 4. i članom 21.stav 1( c ) Zakona o javnim nabavkama((“Službeni glasnik BiH „ br. 39/14), , Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić“ Mostar provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja „Usluge izrade stručne dokumentacije u vezi sa skraćivanjem radnog…
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka motornog goriva

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka motornog goriva

  Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.14/19 od 26.02.2019.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3466-3/19 od 09.09.2019.godine, u postupku javne nabavke robe –motorno gorivo, direktor…