broj: +387 (0)36 503 100

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

 

Na osnovu člana 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta , direktor  objavljuje

 

 

 

 

 

 

 

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA

 

za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

 

 

 

 

 

Poništava se dio Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme broj 01-1-705/19 od 11.02.2019.godine objavljenog na službenoj internetskoj stranici Službe za zapošljavnje HNK-a i JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić"Mostar, u dijelu koji se odnosi na slijedeća radna mjesta:

 

 2.2. Inžinjer medicinske radiologije 1 ciklus na odjelu za radiološku dijagnostiku-do povratka radnice sa porodiljskog odsustva ( 1 izvršilac )

 

2.5.Fizioterapeut -1 ciklus na odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – do povratka radnika sa neplaćenog odsustva ( 1 izvršilac )

 

                                                                                                                 

 

Mostar,21.03.2019.godine

 

Broj:01-1-705-16/19