Narudžbe radnim danima u kabinete za prijem pacijenata od 12-14h

Naružbe radnim danom u periodu od 12 h-14h.

Broj telefona: 036/503-201 naružbe za slijedeće specijalističko-konsultativne ambulante

 

-Ambulanta za anesteziju i terapiju boli

- Ambulanta za torakalnu hirurgiju

-Ambulanta za vaskularnu hirurgiju i dojku

- Ambulanta neurohirurgije

-Onkološka ambulanta

- Oftalmološka ambulanta

- Urološka ambulanta

- ORL ambulanta

 

Naružbe radnim danom u periodu od 12 h-14h.

Broj telefona: 036/503-301 naružbe za slijedeće specijalističko-konsultativne ambulante

 

-ambulanta za opću i abdominalnu hirurgiju

-Ambulanta djecije hirurgije

-Endoskopski kabinet

-Kabitet za endokrinologiju sa savjetovalištem za dijabetis

-Kabinet za gastoenterohepatologiju

-Kabinet za kardiologiju i UZV srca

-Internistička ambulanta

-Kolor dopler kabinet

-MFH ambulanta

-Oftalmološka ambulanta

-Kabinet za glaukom

-ORL ambulanta

-Audiometrija

-Pulmološka ambulanta

-Bronhoskopija i spirometrija

-Ortopedska ambulanta sa prostorom za imobilizaciju

 

Pedijatrijska služba

Naružbe radnim danom u periodu od 12 h – 13 h.

Broj telefona: 036/503- 256 naružbe za slijedeće specijalističko-konsultativne ambulante

-Pulmološka ambulanta

-Kardiološka ambulanta

-Gastroenterološka ambulanta

-Neuropedijatrijska ambulanta

 

Neurološka služba

Naružbe radnim danom u periodu od 12 h-13 h.

Broj telefona: 036/503 -533 naružbe za slijedeće specijalističko-konsultativne ambulante

-Neurološka ambulanta

-EEG kabinet

- Kabinet za CD krvnih sudova vrata

 

Fizijarijska služba

Naružbe radnim danom u periodu od 12-14 h.

Broj telefona: 036/503 -285 naružbe za slijedeće specijalističko-konsultativne ambulante

-Fizijatrijska ambulanta