Kantonalna bolnica Mostar

Plan nabavki za 2020. godinu

              Plan nabavki  za 2020. godinu.                                  

J.U.Kantonalna bolnica “Dr Safet Mujić“

R.br

Predmet nabavke

 

Ekonomski kod

Procije.

vrijednost

sa PDV-om

Procije.

vrijednost

bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postup.

Okvirni datum zakljucenja ugovora

Izvor finansiranja

Podj.na lot

Da-Ne

 

Robe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       

Nabavka hrane za kuhinju ( namirnice, hljeb, povrce, meso)

101000

120.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Nabavka mesa

101000

18.000,00

15.385,00

Konkurentski postupak

3 mjesec 2020

4 mjesec 2020

Vlastita sredstva

NE

 

Nabavka povća, hljeba i namirnica

101000

102.000,00

87.180,00

Otvoreni postupak

9 mjesec 2020

10 mjesec 2020

Vlastita sredstva

DA

2.       

Nabavka lijekova

101060

1.300.000,00

1.111.111,00

Otvoreni postupak

8 mjesec 2020

11 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Da

3.       

Nabavka hemikalija

101062

120.000,00

102.565,00

Otvoreni postupak

10 mjesec 2020

11 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Da

4.       

Nabavka potrošnog materijala-apoteka

101063

1.400.000,00

1.196.582,00

Otvoreni postupak

10 mjesec 2020

12 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Da

5.       

Nabavka reagenasa

101064

1.300.000,00

1.111.111,00

Otvoreni postupak

10mjesec  2020

12 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Da

6.       

Nabavka kancelarijskog i medicinskog  materijala

101500

35.000,00

29.915,00

Konkurenstki postupak

3 mjesec 2020

4 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Da

7.       

Nabavka profesionalnih bolničkih  pomagala za održavanje higijene i dezinfekciju

101002

20.000,00

17.095,00

Konkurentski postupak

3 mjesec  2020

4 mjesec 2020

Vlastita sredstva

DA

8.       

Nabavka sredstava za higijenu i materijala za čišćenje

101002

70.000,00

59.830,00

Otvoreni postupak

10 mjesec 2020

11 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Da

9.       

Nabavka dezinfekcionalnih sredstava za op.sale

101065

80.000,00

68.377,00

Otvoreni postupak

11 mjesec 2020

12 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Da

10.   

Nabavka potrošnog materijala-magacin

101900

100.000,00

85.470,00

Otvoreni postupak

11 mjesec 2020

12 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Da

11.   

Nabavka potrošnog materija-IT

101901

8.200,00

7.008,00

Konkurentski postupak

9 mjesec 2020

10 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

12.   

Nabavka plina za zagrijavanje prostorija

101010

230.000,00

196.582,00

Otvoreni postupak

7 mjesec 2020

8 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

13.   

Nabavka kisika

101010

140.000,00

119.658,00

Otvoreni postupak

11 mjesec 2020

12 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

14.   

Nabavka goriva

512301

20.000,00

17.095,00

Konkurentski postupak

8 mjesec 2020

9 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

15.   

Nabavka sitnog inventara-apoteka

514001

20.000,00

17.095,00

Konkurentski postupak

10 mjesec 2020

11 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Da

16.   

Nabavka sitnog inventara-magacin

514000

30.000,00

25.642,00

Konkurentski postupak

10 mjesec 2020

11 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Da

17.   

Nabavka kompjutera i mrežne opreme

022111

40.000,00

34.189,00

Konkurentski postupak

8 mjesec 2020

9 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Da

18.   

Nabavka stalnih sredstava

023630

263.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Nabavka automatski stolni autoklav

023630

12.000,00

10.257,00

Konkurentski postupak

5 mjesec 2020

6 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Nabavka lifta na električni pogon

022000

90.000,00

76.924,00

Otvoreni postupak

7 mjesec 2020

8 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Nabavka klima

022020

12.000,00

10.257,00

Konkurentski postupak

5 mjesec 2020

6 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Nabavka elektromotorne jedinice za Neurohirurgiju, ORL  i MFK

023630

45.000,00

38.461,00

Konkurentski postupak

3 mjesec 2020

4 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Nabavka autoklava 60 l

023630

49.000,00

41.881,00

Konkurentski postupak

7 mjesec 2020

8 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Nabavka medicinske opreme ( inhalator zidni,transportna kolica,pokretni stolić za instumente,sterilizator suhi, radna površina inox, termokauter hirurški,sonda za aparat pahometar)

023630

49.000,00

41.881,00

Konkurentski postupak

7 mjesec 2020

8 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Da

 

Aspiracioni mali mobilni  uređaj 2 kom

Aparat za zavarivanje kesa

023630

6.000,00

5.129,00

Konkurentski postupak

5 mjesec 2020

6 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Da

 

UKUPNO ROBE

 

5.296.200,00

4.526.680

 

 

 

 

 

 

Usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   

Usluge održavanja građevina

532000

30.000,00

25.642,00

Konkurentski postupak

6 mjesec 2020

7 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Da

20.   

Usluge održavanja liftova

532001

30.000,00

25.642,00

Konkurentski postupak

5 mjesec 2020

6 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

21.   

Usluge održavanja   stalnih sredstava –medicinske opreme

532100

300.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Usluge održavanja opreme- General Elektric

532100

95.000,00

81.197,00

Otvoreni postupak

7 mjesec

2020

8 mjesec

2020

Vlastita sredstva

Ne

 

 Održavanje Geting, Maqet i aero opreme

532100

40.000,00

34.189,00

Konkurentski postupak

9 mjesec 2020

10 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Održavanje medicinske opreme proizvođača Edan i herssil, nihon-koden, tehtica reister      

532100

10.000,00

8.548,00

Konkurentski postupak

5 mjesec 2020

6 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Usluge održavanja  medicinskih uređaja proizvođača Olympus

532100

30.000,00

25.642,00

Konkurentski postupak

5 mjesec 2020

6 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Usluge verifikacije medicinske opreme

532100

15.000,00

12.821,00

Konkurentski postupak

5 mjesec 2020

6 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Usluge održavanja medicinske opreme proizviđača Dreger

532100

85.000,00

72.650,00

Otvoreni postupak

4 mjesec 2020

5 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Usluge odrzavanja uredaja za biohemiju Olympus

532100

10.000,00

8.548,00

Konkurentski postupak

5 mjesec

2020

6 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Usluge održavanja medicinske opreme proizvođaća Leica  

532100

10.000,00

8.548,00

Konkurentski postupak

4 mjesec

2020

5 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Usluge održavanja aparata Esswel dornier

532100

5.000,00

4.274,00

Direktni postupak

3 mjesec 2020

4 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

22.

Usluge održavanja nemedicinske uređaja

532101

50.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Usluge održavanja parnih   kotlova  u ustanovi

532101

20.000,00

17.095,00

Konkurentski postupak

9 mjesec 2020

10 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Održavanje mašina u vešeraju

532101

20.000,00

17.095,00

Konkurentski postupak

7 mjesec 2020

8 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Usluge održavanje telefonske centrale

532101

3.000,00

2.565,00

Direktni postupak

3 mjesec 2020

4 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Usluge održavanje  kompresora i vakum pumpe u ustanovi

532101

4.000,00

3.418,00

Direktni postupak

3 mjesec 2020

4 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

 

Usluge održavanja  frižidera i zamrzivača u ustanovi

532101

3.000,00

2.565,00

Direktni postupak

3 mjesec 2020

4 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

23.

Usluge održavanja klima

532103

20.000,00

17.095,00

Konkurentski postupak

8 mjesec 2020

9 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

24.

Servisiranje klimatizacije u MR

532104

6.000,00

5.128,00

Konkurentski postupak

3 mjesec 2020

4 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

25.

Usluge održavanja vozila

532200

30.000,00

25.642,00

Konkurentski postupak

3 mjesec 2020

4 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

26.

Usluga održavanja RGB rješenja

532400

110.200,00

94.189,00

Otvoreni postupak

5 mjesec 2020

6 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

27.

Usluge održavanja aplikacije za administrativno i finansijsko poslovanje

532401

47.500,00

40.342,00

Otvoreni postupak

11 mjesec 2020

12 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

28.

 Kaspersky securiti for business

532400

3.500,00

2.992,00

Direktni postupak

8 mjesec 2020

9 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

29.

Usluge održavanja cisko centrale

532101

3.000,00

2.565,00

Direktni postupak

8 mjesec 2020

9 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

30.

Usluge održavanje i servisiranje vatrodojavnog sistema nova-grada servisiranje i obuka vatrodojavnog sistema stara zgrada i odrz. video nad

532403

8.800,00

7.522,00

Konkurentski postupak

10 mjesec 2020

11 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Da

31.

Usluga osiguranja vozila  -autoodgovornosti i kasko odgovornosti

552100

5.000,00

5.000,00

Direktni postupak

3 mjesec 2020

3 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

32.

Usluge sistematskih pregleda osoba izloženih ionizirajućem zračenju

550000

2.000,00

1.710,00

Direktni postupak

3 mjesec 2020

3 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

33.

Usluge komunalnog otpada

550105

18.000,00

15.385,00

Konkurentski postupak

4 mjesec 2020

5 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

34.

Usluge za čišćenje kanalizacije

550106

2.000,00

1.710,00

Direktni postupak

3 mjesec 2020

3 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

35.

Usluge zbrinjavanja opasnog otpada

550101

15.000,00

12.820,00

Konkurentski postupak

5 mjesec 2020

6 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

36.

Usluge revizije

550300

9.360,00

8.000,00

Konkurentski postupak

11 mjesec 2020

12 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

37.

Advokatske usluge

550400

20.000,00

17.095,00

ANEX II

4 mjesec 2020

5 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

38.

Usluge deratizacije, dezinfekcije  i dezinsekcije

550802

7.000,00

5.983,00

Konkurentski postupak

9 mjesec 2020

10 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

39.

Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika

552200

8.000,00

8.000,00

Konkurentski postupak

7 mjesec 2020

8mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

40.

Usluge osiguranja imovine

552000

8.000,00

8.000,00

Konkurentski postupak

11 mjesec 2020

12 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

41.

Usluge brze pošte

554200

3.000,00

2.565,00

Direktni postupak

3 mjesec 2020

3 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

42.

Usluge iznajmljivanja kopir aparata

559803

8.000,00

6.838,00

Konkurentski postupak

4 mjesec 2020

5 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

43.

Usluge prekoračenja na tekućem računu

561001

49.000,00

49.000,00

Konkurentski postupak

3 mjesec 2020

4 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

44.

Usluge objave konkursa u dnevnim novinama

559200

3.000,00

2.565,00

Direktni postupak

3 mjesec 2020

3 mjesec 2020

Vlastita sredstva

Ne

46.

Tehnička asistencija za implementaciju  projekta IPA 2014-2020

025201

7.020,00

6.000,00

Direktni postupak

Mart 2020

Mart 2020

Interrag IPA CBC

NE

 

UKUPNO USLUGE

 

803.380,00

696.593

 

 

 

 

 

 

Plan sačinili: Sunita Puce ____________________       Irma Terzić_____________________