Kantonalna bolnica Mostar

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2020.GODINU

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2020.GODINU

 

U planu javnih nabavki za 2020.godinu broj 16/20 od 28.02.2020.godine  u dijelu teksta koja se odnosi na nabavku robe vrši se dopuna na način da se iza  tačke 18. (nabavka stalnih sredstava) dodaje nova tačka 19.koja glasi:

 

 

Red.

broj

Predmet nabavke

Ekonomski

kod

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

     Podjela na

        lotove

19.

Digitalni mobilni RTG aparat

023630

200.000,00

KM

Pregovarački postupak bez objave obavještenja

3/2020

4/2020

Sredstva federalne uprave za civilnu zaštitu

NE