Kantonalna bolnica Mostar

Plan nabavki za 2021.

                                                                                          Plan nabavki  za 2021. godinu.                                  

JU Kantonalna bolnica “Dr Safet Mujić“

R.br

Predmet nabavke

 

Ekonomski   kod

Procijenjena

vrijednost nabavke za jednu godinu

(Iznos sa PDV-om)

Procijenjena

Vrijednost nabavke za jednu godinu

(Iznos bez PDV-a)

Vrsta postupka

Okvirno vrijeme pokretanja postupka

Okvirno vrijeme za okončanje nabavke

Izvor finansiranja

Način

realizacije

 

Robe

 

 

5.361.500,00

4.582.483,00

 

 

 

 

 

1.       

NABAVKA HRANE ZA KUHINJU

( namirnice, hljeb, povrce, meso)

101000

120.000,00

102.564,10

 

 

 

 

 

1.1

Nabavka mesa

 

101000

18.000,00

15.385,00

konkurentski

Mart 2021

April 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

1.2.

Nabavka povrća, hljeba i namirnica

 

101000

102.000,00

87.180,00

otvoreni

Novembar

2021

Januar

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

2.       

Nabavka lijekova 

101060

1.300.000,00

1.111.111,00

otvoreni

August

2021

Novembar 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

3.       

Nabavka hemikalija

101062

120.000,00

102.565,00

otvoreni

Novembar

2021

Januar

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

4.       

Nabavka potrošnog materijala-apoteka

 

 

 

 

101063

1.400.000,00

1.196.582,00

otvoreni

Decembar 2021

April

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

5.       

 

Nabavka reagenasa

 

 

 

 

101064

1.400.000,00

1.196.582,00

otvoreni

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

6.       

 

Nabavka kancelarijskog i medicinskog  materijala

 

 

 

101500

50.000,00

42.735,00

otvoreni

April 2021

Juni 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

7.       

Nabavka sredstava za higijenu i materijala za čišćenje  

101002

90.000,00

76.923,10

otvoreni

Novembar 2021

Januar  2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

8.       

Nabavka dezinfekcionalnih sredstava za op.sale 

101065

90.000,00

76.923,10

otvoreni

Decembar 2021

Mart 2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

9.       

Nabavka potrošnog materijala-magacin

 

101900

150.000,00

128.205,15

otvoreni

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

10.   

Nabavka potrošnog materija-IT

 

101901

9.500,00

8.120,00

konkurentski

August 2021

Oktobar 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

11.   

Nabavka plina za zagrijavanje prostorija

101010

230.000,00

196.582,00

otvoreni

Mart 2021

Maj 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

12.   

Nabavka kisika

 

 

 

 

101010

150.000,00

128.205,15

otvoreni

Oktobar 2021

Decembar 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

13.   

Nabavka goriva i maziva

 

 

 

 

512301

22.000,00

18.803,40

konkurentski

Decembar 2021

Januar 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

14.   

 

Nabavka sitnog inventara-apoteka

 

 

514001

30.000,00

25.641,00

otvoreni

Novembar

2021

Januar 2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

15.   

Nabavka sitnog inventara-magacin

 

514000

40.000,00

34.188,00

otvoreni

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

16.   

Nabavka kompjutera i mrežne opreme

 

022111

40.000,00

34.188,00

otvoreni

Ausgust 2021

Oktobar 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

17.   

NABAVAKA  STALNIH SREDSTAVA

(medicinski uređaji i oprema)

023630

380.484,00

325.200,00

 

 

 

 

 

17.1.

Nabavka ortopedskog  Shaver sistema za artroskopiju sa dodatnim priborom i instrumentima

023630

70.200,00

60.000,00

otvoreni

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

17.2.

Nabavka perfuzionih  pumpi

023630

37.440,00

32.000,00

konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

17.3.

Nabavka infuzionih  pumpi

023630

37.440,00

32.000,00

konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

17.4.

Nabavka aparata za zavarivanje kesa

023630

14.040,00

12.000,00

konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

17.5

Pištolj za biopsije

023630

7.020,00

6.000,00

Konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

17.6.

Neurohirurški recipro i perforator sa dodacima za Aesculap Elan 4

023630

12.870,00

11.000,00

Konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

17.7.

Elektrohirurški termokauter

023630

17.550,00

15.000,00

Konkurentski               

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

17.8.

Neurohirurška sočiva sa svjetlom

023630

4.095,00

3.500,00

Konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

17.9.

Timpanometar

023630

5.265,00

4.500,00

Direktni

Mart 2021

Mart 2021

Vlastita sredstva

ugovor

17.10.

Potrošni materijal i pribor za termokautere (neutral ploče i kablovi, bipolar i monopolar držači i kablovi, elektrode, kleme i dr.)

023630

23.400,00

20.000,00

Konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

Okvirni

sporazum na godinu dana

17.11.

CTG aparat   

023630           

11.700,00

10.000,00

Konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

17.12.

EGK aparat

023630

16.380,00

14.000,00

konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

17.13.

Antidekubitalni madraci

023630

26.325,00

22.500,00

konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

17.14.

Nabavka uređaja za potrebe transfuzijskog centra (Pištolj za varenje kesa za krvnu plazmu , Frižider za krv, Otapalo za plazmu

023630

32.760,00

28.000,00

konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

17.15.

Aparat za ispitivanje sluha novorođenčadi

023630

1.755,00

1.500,00

direktni

Mart 2021

Mart 2021

Vlastita sredstva

ugovor

17.16.

Suhi sterilizator

023630

3.744,00

3.200,00

konkurentski

April 2021

April 2021

Vlastita sredstva

ugovor

17.17.

Ginekološki stol za preglede

023630

35.100,00

30.000,00

konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

17.18.

Hirurško korito za pranje ruku sa priborom

023630

5.850,00

5.000,00

konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

17.19.

Sitni rezervni dijelovi za medicinske uređaje  i to EKG i CTG aparati, monitori, aspiracione pumpe, O2 dozatori, tlakomjeri i dr.( EKG kablovi, pumpice i štipaljke za EKG ,O2 senzori, manžetne, pumpice za tlakomjere, baterije, sonde, razni senzori , posude aspiratora, silikonska crijeva i dr.

 

023630

17.550,00

15.000,00

konkurentski

Po potrebi

Po potrbi

Vlastita sredstva

Okvirni sporazum na jednu godinu

18.

NABAVAKA  STALNIH SREDSTAVA

(nemedicinski uređaji i oprema)

 

170.000,00

145.299,00

 

 

 

 

 

18.1.

Nabavka lifta na električni pogon

 

022000

130.000,00

111.111,000

otvoreni postupak

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.2.

Nabavka UPS uređaja za laboratoriju

022020

20.000,00

17.094,00

konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.3.

Nabavka klima uređaja

 

 

 

 

 

 

022020

20.000,00

17.094,00

konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

 

Usluge održavanja građevina i liftova

 

 

 

70.000,00

59.830,00

 

 

 

 

 

19.

Usluge održavanja građevina

 

532000

40.000,00

34.188,00

konkurentski postupak

 

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

20.

Usluge održavanja liftova

 

532001

30.000,00

25.642,00

Konkurentski postupak

August 2021

Oktobar 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na jednu godinu

21.

USLUGE  ODRŽAVANJA  STALNIH SREDSTAVA –medicinske opreme

532100

300.000,00

256.410,05

 

 

 

 

 

21.1.

Servis opreme General  Electric

532100

75.560,00

64.573,00

Otvoreni postupak

Juni 2021

August 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 godine

21.2.

Servis opreme Olympus

532100

50.000,00

42.736,05

Otvoreni postupak

septembar

decembar

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 godine

21.3.

Servis opreme Getinge, Maquete i Ajro

532100

52.000,00

44.445,00

Otvoreni postupak

April 2021

Juni 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 godine

  21.4.

Servis opreme Dornier MedTech

532100

37.440,00

32.000,00

 

Konkurentski postupak

April 2021

Maj 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 godinu

21.5

Servis opreme Faco  ALCON

532100

10.000,00

8.548,00

 

Konkurentski postupak

Maj 2021

Juni 2021

Vlastita sredstva

 Okvirni s. na 1 godinu

21.6.

Servis opreme Bekman Counter, Hettich,Braun

532100

10.000,00

8.548,00

 

Konkurentski postupak

 

 

Novembar 2021

Decembar 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 godinu

21.7.

Servis opreme Dräger

532100

30.000,00

25.643,00

 

Konkurentski postupak

 

Juni 2021

August 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 godinu

21.8.

Servis opreme Leica

532100

10.000,00

8.548,00

 

Konkurentski postupak

April 2021

Maj 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 godinu

21.9.

Servis opreme Proma Reha

532100

10.000,00

8.548,00

 

Konkurentski postupak

 

April 2021

Maj 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 godinu

21.10

Usluga verifikacije medicinske opreme

532100

15.000,00

12.821,00

Konkurentski postupak

 

August 2020

Septembar 2020

Vlastita sredstva

ugovor

21.11.

Usluga eksterne kontrole kvaliteta

532100

7.000,00

5.982,00

Direktni

April 2021

April 2021

Vlastita sredstva

Ugovor

21.12.

Akreditacija laboratorije

532100

7.000,00

5.982,00

Direktni

Maj 2021

Maj 2021

Vlastita sredstva

Ugovor

22.

USLUGE ODRŽAVANJA NEMEDICINSKIH UREĐAJA i OPREME

532101

100.000,00

85.470,10

 

 

 

 

 

22.1.

Usluge održavanja parnih   kotlova  u ustanovi 

532101

30.000,00

25.641,00

Konkurentski

Oktobar 2021

Decembar 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s na 1 godinu

22.2.

Održavanje mašina u vešeraju

 

532101

30.000,00

25.641,00

otvoreni

April 2021

Maj 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s na 2 godine

22.3.

Usluge održavanje telefonske centrale

 

532101

3.000,00

2.565,00

Direktni postupak

Juni 2021

Juni 2021

Vlastita sredstva

ugovor

22.4.

Usluge održavanje  kompresora i vakum pumpe u ustanovi

532101

5.000,00

4.272,10

konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

22.5

Usluge održavanja UPS baterija  i agregata

532101

20.000,00

17.094,00

konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

Okvirni s na 2 godine

22.6.

Usluge održavanja  frižidera i zamrzivača u ustanovi  koji se koristi za medicinske potrebe i bolničku kuhinju

 

532101

10.000,00

8.547,00

konkurentski

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

Okvirni s na 1 godinu

22.7.

Usluge za čišćenje kanalizacije

 

 

550106

2.000,00

1.710,00

Direktni postupak

Maj 2021

Juni 2021

Vlastita sredstva

ugovor

 

OSTALE USLUGE

 

409.660,00

357.005,70

 

 

 

 

 

23.

Usluge održavanja klima

532103

30.000,00

25.642,00

otvoreni

Septembar 2021

Novembar 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s na 2 godine

24.

Servisiranje klimatizacije u MR 0

532104

6.000,00

5.128,00

Direktni postupak

April 2021

Maj 2021

Vlastita sredstva

ugovor

25.

Usluge održavanja vozila

532200

30.000,00

25.642,00

otvoreni

Mart 2021

April 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s na 2  godine

26.

Usluga održavanja RGB rješenja

532400

113.000,00

96.581,20

Otvoreni postupak

Juni 2021

August 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s na 2  godine

27.

Usluge održavanja aplikacije za administrativno i finansijsko poslovanje

 

532401

47.500,00

40.342,00

Konkuretski postupak

Novembar 2021

Januar 2022

Vlastita sredstva

ugovor

28.

 Kaspersky securiti for business

 

532400

3.500,00

2.992,00

Direktni postupak

August 2021

Septembar 2021

Vlastita sredstva

ugovor

29.

Usluge održavanja cisko centrale

 

532101

3.000,00

2.565,00

Direktni postupak

August 2021

Septembar 2021

Vlastita sredstva

Ugovor

30.

Usluge održavanje i servisiranje vatrodojavnog sistema nova-zgrada servisiranje i obuka vatrodojavnog sistema stara zgrada i odrz. video nad

532403

8.800,00

 

7.522,00

Konkurentski postupak

Decembar  2021

Februar 2021

Vlastita sredstva

Ugovor

31.

Usluga osiguranja vozila  -autoodgovornosti i kasko odgovornosti

552100

5.000,00

4.273,00

Direktni postupak

Mart 2021

Mart 2021

Vlastita sredstva

ugovor

32.

Usluge sistematskih pregleda osoba izloženih ionizirajućem zračenju

 

550000

2.000,00

1.710,00

Direktni postupak

Decembar 2021

Januar 2022

Vlastita sredstva

Ugovor

33.

Usluge zbrinjavanja opasnog otpada

 

 

 

 

 

550101

15.000,00

12.821,00

Konkurentski postupak

Juni 2021

August 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 godine

34.

Usluge transporta i zbrinjavanja patološkog otpada označenog klasifikacijskom oznakom 18 01 02 shodno Pravilniku o kategorijama sa listama („Službene novine FBiH“ broj 9/05) i Planom upravljanja medicinskim otpadom Kantonalne bolnice.

 

550101

15.000,00

12.821,00

Konkurentski postupak

Oktobar 2021

Decembar 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 godine

35.

Usluge revizije

550300

9.360,00

8.000,00

Konkurentski postupak

Po potrebi

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

36.

Advokatske usluge 

550400

15.000,00

12.820,50

ANEX II dio B

4 mjesec 2021

5 mjesec 2021

Vlastita sredstva

Ugovor

37.

Usluge deratizacije, dezinfekcije  i dezinsekcije 

550802

7.000,00

5.983,00

Konkurentski postupak

Oktobar 2021

Novembar 2021

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 godine

38.

Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika

 

552200

25.000,00

21.367,50

Konkurentski postupak

Oktobar 2021

Decembar 2021

Vlastita sredstva

Ugovor

39.

Usluge osiguranja imovine

552000

8.000,00

6.837,00

Konkurentski postupak

Novembar 2021

Januar

2022

Vlastita sredstva

Ugovor

40.

Usluge brze pošte

 

554200

5.000,00

4.273,50

Direktni postupak

Novembar 2021

 Decembar 2021

Vlastita sredstva

ugovor

41.

Usluge iznajmljivanja kopir aparata

559803

9.500,00

8.120,00

Konkurentski postupak

April 2021

Juni 2021

Vlastita sredstva

Ugovor  

42.

Usluge prekoračenja na tekućem računu

 

561001

49.000,00

49.000,00

Konkurentski postupak

Mart 2021

Maj 2021

Vlastita sredstva

Ugovor

43.

Usluge objave konkursa u dnevnim novinama

559200

3.000,00

2.565,00

Direktni postupak

3 mjesec 2021

3 mjesec 2021

Vlastita sredstva

Ugovor

 

REDNI BROJ

NAZIV

PLANIRANA VRIJEDNOST NABAVKI ZA GODINU DANA

(iznos bez PDV-a)

1.

 

 UKUPNO ROBE

4.582.483,00

2.

NABAVAKA  STALNIH SREDSTAVA

(medicinski uređaji i oprema)

325.200,00

3.

NABAVAKA  STALNIH SREDSTAVA

(nemedicinski uređaji i oprema

145.299,00

4.

USLUGE  ODRŽAVANJA  STALNIH SREDSTAVA –medicinske opreme

256.410,05

5.

 

OSTALE USLUGE

 

427.005,70

                                            UKUPNO (1 -5)

5.736.397,75

 

Plan javnih nabavki  izradili:

Sanja Šarić Drljević, dipl.oec.____________

Sanja Hadžiabdić, dipl.pravnik_____________

                                                                                                                                                         Šef službe za javne nabavke

                                                                                                                                                         _____________________

                                                                                                                                                               Sanja Hadžiabdić

                                                                                                                                                                      Dipl.pravnik