Kantonalna bolnica Mostar

Plan nabavki za 2022. godinu

R.br

Predmet nabavke

 

Ekonomski   kod

Procijenjena

vrijednost nabavke za jednu godinu -Iznos sa PDV-om

Procijenjena

Vrijednost nabavke za jednu godinu

(Iznos bez PDV-a)

Vrsta postupka

Okvirno vrijeme pokretanja postupka

Izvor finansiranja

Način

realizacije

 

Robe

 

 

5.451.500,70

4.659.403,10

 

 

 

 

1.       

NABAVKA HRANE ZA KUHINJU

( namirnice, hljeb, povrce, meso)

101000

150.000,00

128.205,15

 

 

 

 

1.1

Svježe meso

 

101000

27.600,00

23.462,55

konkurentski

April 2022

Vlastita sredstva

Ugovor

1.2.

Povrće, voće,hljeb i namirnice

 

101000

122.400,700

104.616,00

otvoreni

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s.na 1.godinu

2.       

Lijekovi

101060

1.400.000,00

1.196.581,10

otvoreni

Po potrebi

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 god.

3.       

Hemikalije

101062

120.000,00

102.565,00

otvoreni

 

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

4.       

Potrošni materijal apoteka

 

101063

1.400.000,00

1.196.582,00

otvoreni

Po potrebi

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 god.

5.       

Reagensi

 

101064

1.400.000,00

1.196.582,00

otvoreni

Po potrebi

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 god.

6.       

Kancelarijski materijal  i medicinski  obrasci

101500

50.000,00

42.735,00

otvoreni

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

7.       

Sredstava za higijenu i materijal za čišćenje 

101002

90.000,00

 

76.923,10

otvoreni

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

8.       

Dezinfekciona sredstva za op.sale 

101065

90.000,00

 

76.923,10

otvoreni

2022

 

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

9.       

Potrošni materijal magacina

 

101900

170.000,00

 

145.299,20

otvoreni

Po potrebi

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

10.   

Potrošni materija-IT

 

101901

9.500,00

 

8.120,00

konkurentski

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

11.   

Plin za zagrijavanje prostorija

101010

250.000,00

 

213.675,30

otvoreni

 2022

Vlastita sredstva

Okvirni na 1 godinu

12.   

    Kisik

 

 

101010

150.000,00

128.205,15

otvoreni

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

13.   

Gorivo i mazivo

 

512301

22.000,00

18.803,40

konkurentski

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

14.   

 

SitnI inventar-apoteka

514001

30.000,00

 

25.641,00

otvoreni

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

15.   

Sitni  inventar magacina-medicinski dio

 

514000

40.000,00

34.188,00

otvoreni

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

16.   

Sintni inventar magacina

514000

40.000,00

34.188,00

otvoreni

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 god

17.   

Nabavka kompjutera i mrežne opreme

022111

40.000,00

34.188,00

otvoreni

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 god.

18.   

NABAVAKA  STALNIH SREDSTAVA

(medicinski uređaji i oprema)

023630

1.786.420,00

1.526.854,96

 

 

 

 

18.1.

Ginekološki sto za porod

 

30.000,00

25.641,03

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

18.2.

EKG aparat

 

23.000,00

19.658,12

Konkurentski

Po potrebi

Vlastita s

ugovor

18.3.

Korita za hir. Pranje sa priborom

 

6.000,00

5.128,21

Konkurentski

II kvartal

Vlastita sredstva

ugovor

18.4.

UV lampe za zid

 

8.000,00

6.837,68

Konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

18.5.

Terapeutske stolice za OP salu

 

10.000,00

8.547,01

Konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

18.6.

Vaga za bebe

 

1.250,00

1.068,38

Konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

18.7.

Potrošni materijal za ABS aparat

 

10.000,00

8.547,01

Konkurentski               

II kvartal

Vlastita sredstva

ugovor

18.8.

Ambu balon za odrasle (višekratni)

 

1.250,00

1.068,38

Konkurentski

II kvartal

Vlastita sredstva

ugovor

18.9.

Laringoskop

 

6.000,00

5.128,21

Direktni

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

18.10.

Električna aspiraciona pumpa

 

14.000,00

11.965,81

Konkurentski

II kvartal

Vlastita sredstva

ugovor

18.11.

Cirkular za rezanje gibsa

 

5.000,00

4.273,51

Konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

18.12.

Makaze za skidanje gibsa sa pačijim kljunom

 

1.000,00

954,70

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.13.

ACU baterija sa oklopom od plastike za bor mašinu

 

5.500,00

4.700,86

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sr

ugovor

18.14.

Set za artroskopiju (Grickalice , Hvatalice , makaze)

 

30.000,00

25.641,03

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

18.15.

Set za rekonstrukciju prednjeg križnog ligamenta LCA

 

40.000,00

34.188,04

Konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

18.16.

Instrumenti i implantati

 

12.000,00

10.256,41

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

18.17.

RF sistem za artroskopiju

 

28.000,00

23.931,63

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

18.18.

Reamer set za čavao

 

16.000,00

13.675,22

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

18.19.

Hirurški laser za ortopediju

 

45.000,00

38.461,55

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

18.20.

Nadogradnja MRI aparata 1.5 T

 

 

1.000.000,00

854.701,00

otvoreni

2022

Vlastita sredstva

ugovor

18.21.

Aparat za automatsko procesuiranje tkiva – histoki neta

 

45.000,00

38.461,55

konkurentski

II kvartal

Vlastita sredstva

Ugovor

18.22.

Skrining sluha

 

5.000,00

4.273,51

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.23.

Laboratorijski frižideri

 

59.500,00

50.854,71

otvoreni

II kvartal

Vlastita sredstva

ugovor

18.24.

24h Holter EKG

 

15.000,00

12.820,52

konkurentski

II kvartal

Vlastita sredstva

Ugovor

18.25.

24h Holter tlaka

 

13.000,00

11.111,11

konkurentski

II kvartal

Vlastita sredstva

Ugovor

18.26.

Lonac za anaerobe

 

2.000,00

1.709,40

konkurentski

II kvartal

Vlastita sredstva

Ugovor

18.27.

Dodatni pribor i potrošni materijal za PCR aparat

 

20.000

17.094,02

konkurentski

II kvartal

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 god.

18.28.

Aparat za elektroterapiju

 

5.000,00

4.273,51

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.29.

Aparat za ultrazvučnu terapiju

 

5.000,00

4.273,51

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.30.

Aparat za elektrostimulaciju

 

5.000,00

4.273,51

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.31.

Aparat za magnetoterapiju

 

5.000,00

4.273,51

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.32.

Centrifuga za odvajanje plazme

 

70.000,00

59.829,07

otvoreni

Po potrebi

Vlastita sr.

Ugovor

18.33.

Ručni pištolj za zataljivanje vrećica krvi

 

8.500,00

7.264,96

konkurentski

II kvartal

Vlastita sredstva

Ugovor

18.34.

Mašina za zavarivanje kesa

 

10.500,00

8.974,36

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.35.

Mobilna kolica za instrumente

 

9.000,00

7.692,31

konkurentski

II kvartal

Vlastita sredstva

Ugovor

18.36.

Natron kreč/CO2 apsorber  5 kg

 

5.000,00

4.273,51

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.37.

Proširenje sistema medicinskih gasova

 

15.000,00

12.820,51

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.38.

Pribor,kape, elektrode za EEG i EMNG aparat

 

5.500,00

4.700,85

konkurentski

II kvartal

Vlastita sredstva

Ugovor

18.39.

Probor i elektrode za YAG laser

 

15.000,00

12.820,51

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.40.

Lupe i pomoćno svijetlo  na glavu

 

5.900,00

5.042,76

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.41.

Pomoćno svjetlo za glavu

 

3.500,00

2.991,45

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.42.

Nabavka termokautera

 

40.000,00

34.188,04

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.43.

Elektrohirurški nož kompatibilno  sa Olympus

 

70.000

59.829,07

otvoreni

Po potrebi

Vlastita sr.

Ugovor

18.44.

Olovne kecelje za operacionu salu

 

30.000,00

25.641,00

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.45.

Medicinski namještaj za opremanje OP sale

 

20.000,00

17.094,02

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

18.46

Pištolj za biopsiju

 

 

 

 

 

6.000,00

7.020,00

Direktni

Maj

2022

Vlastita sredstva

Ugovor

19.

NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (nemedicinski uređaji i  oprema )

 

456.500,00

390.171,01

 

 

 

 

19.1.

Protiv požarni aparati

 

2.000,00

1.709,40

konkurentski

2022

Vlastita sredstva

Ugovor

19.2.

Ručni paletar

 

1.000,00

854,70

konkurentski

II kvartal

Vlastita sredstva

Ugovor

19.3.

Dizel viljuškar 2,5T

 

35.000,00

29.914,54

konkurentski

2022

Vlastita sredstva

Ugovor

19.4.

Mašina sa kamerom za kontrolu kanalizacionih odvoda

 

7.000,00

5.982,91

konkurentski

2022

Vlastita sredstva

Ugovor

19.5.

Zamjena lifta u zgradi hirurških grana

 

120.000,00

102.564,12

konkurentski

2022

Vlastita sredstva

Ugovor

19.6.

Vakum pumpe kompakt za Vacum stanicu

 

35.000,00

29.914,54

konkurentski

2022

Vlastita sredstva

Ugovor

19.7.

Nadogradnja i reparacija Kompresorske stanice

 

30.000,00

25.641,03

konkurentski

2022

Vlastita sredstva

Ugovor

19.8.

UPS uređaji za UVZ aparate i laboratoriju

 

32.000,00

27.350,43

konkurentski

II kvartal

Vlastita sredstva

Okvirni s.na jednu godinu

19.9.

Klupe za čekaonice 4/1

 

5.000,00

4.273,51

konkurentski

II kvartal

Vlastita sredstva

Ugovor

19.10.

Namještaj razni

 

25.000,00

21.367,53

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Okvirni s.na jednu godinu

19.11.

Kamere i snimači za službu zaštite

 

15.000,00

12.820,52

konkurentski

2022

Vlastita sredstva

Ugovor

19.12.

Aparat za sječenje plazmom i kompres.

 

3.500,00

2.991,45

konkurentski

2022

Vlastita sr

Ugovor

19.13.

Mašina za peglanje valjak

 

30.000,00

25.641,03

konkurentski

II kvartal

Vlastita sredstva

Ugovor

19.14.

Nabavka i montaža čelične plafonske konstrukcije za RTG aparat  GE

 

6.000,00

5.128,21

direktni

Maj 2022

Vlastita sredstva

Ugovor

19.15.

Nabavka  klima

 

20.000,00

17.094,02

konkurentski

2022

Vlastita sredstva

Okvirni sporazum na 1 godinu

19.16.

Nabavka sušare za veš kombinovana para/struja

 

20.000,00

17.094,02

konkurentski

2022

 

Ugovor

19.17.

Nabavka dokumentum manadžment sistema (licence)  i održavanje za 65 korisnika koja uključuje inplementaciju i claud infrastrukturu za DMS sistem

 

70.000,00

59.829,10

Otvoreni

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

 

Usluge održavanja građevina i liftova

 

 

100.000

85.470,10

 

 

 

 

20.

Usluge održavanja građevina

 

 

 

532000

50.000,00

42.735,00

konkurentski postupak

 

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

21.

Usluge održavanja liftova

 

 

532001

50.000,00

42.735,00

Konkurentski postupak

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na jednu godinu

22.

USLUGE  ODRŽAVANJA  STALNIH SREDSTAVA –medicinske opreme

532100

407.000,00

347.863,31

 

 

 

 

22.1.

Servis opreme General  Electric

532100

120.000,00

102.564,12

Otvoreni postupak

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 godinu

22.2.

Servis opreme Olympus

532100

65.000,00

55.555,56

Otvoreni postupak

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 god

22.3.

Servis opreme Getinge, Maquete i Ajro

532100

70.000,00

59.829,02

Otvoreni postupak

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1godinu

22.4.

Servis opreme Dornier MedTech

532100

10.000,00

8.548,00

 

Konkurentski postupak

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 godinu

22.5.

Servis opreme Faco  ALCON

532100

15.000,00

12.821,00

 

Konkurentski postupak

2022

Vlastita sredstva

 Okvirni s. na 1 godinu

22.6.

Servis opreme Bekman Counter, Osmoza

532100

15.000,00

12.821,00

 

Konkurentski postupak

 

 

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 godinu

22.7.

Servis opreme Dräger

532100

30.000,00

25.643,00

 

Konkurentski postupak

 

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 godinu

22.8.

Servis opreme Leica

532100

15.000,00

12.821,00

 

Konkurentski postupak

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 godinu

22.9.

Servis opreme Braun

532100

25.000,00

21.367,53

 

Konkurentski postupak

 

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 godinu

22.10.

Održavanje termokautera Aesculap

 

15.000,00

12.821,00

Konkurentski postupak

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 1 godinu

22.11.

Usluga verifikacije medicinske opreme

532100

20.000,00

17.094,00

Konkurentski postupak

 

Septembar

2022

Vlastita sredstva

ugovor

22.12.

Akreditacija laboratorije

532100

7.000,00

5.982,00

Direktni

2022

Vlastita sredstva

Ugovor

23.

USLUGE ODRŽAVANJA NEMEDICINSKIH UREĐAJA i OPREME

532101

100.000,00

85.470,10

 

 

 

 

23.1.

Usluge održavanja parnih   kotlova  u ustanovi 

532101

25.000,00

21.367,53

Konkurentski

Oktobar 2022

Vlastita sredstva

Okvirni s na 1 godinu

23.2.

Održavanje mašina u vešeraju

 

532101

30.000,00

25.641,00

otvoreni

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s na 2 godine

23.3.

Usluge održavanje telefonske centrale

 

532101

3.000,00

2.565,00

Direktni postupak

Juni 2022

Vlastita sredstva

ugovor

23.4.

Usluge održavanje  kompresora i vakum pumpe u ustanovi

532101

10.000,00

8.547,00

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Okvirni s na 1 godinu

23.5.

Usluge održavanja UPS baterija  i agregata

532101

20.000,00

17.094,00

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Okvirni s na 1 godinu

23.6.

Usluge održavanja  frižidera i zamrzivača u ustanovi  koji se koristi za medicinske potrebe i bolničku kuhinju

 

532101

10.000,00

8.547,00

konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Okvirni s na 1 godinu

23.7.

Usluge za čišćenje kanalizacije

 

550106

2.000,00

1.710,00

Direktni postupak

Maj 2022

Vlastita sredstva

ugovor

 

OSTALE USLUGE

 

437.880,00

374.256,47

 

 

 

 

24.

Usluge održavanja klima

532103

30.000,00

25.642,00

otvoreni

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s na 2 godine

25.

Servisiranje klimatizacije u MR

532104

7.000,00

5.982,91

Direktni postupak

April 2022

Vlastita sredstva

ugovor

26.

Usluge održavanja vozila

532200

30.000,00

25.642,00

otvoreni

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s na 2  godine

27.

Usluga održavanja RGB rješenja

532400

95.500,00

 

81.623,95

Otvoreni postupak

 2022

Vlastita sredstva

Okvirni s na 2  godine

28.

Usluge održavanja aplikacije za administrativno i finansijsko poslovanje

 

532401

47.600,00

40.683,77

Otvoreni postupak

Novembar 2022

Vlastita sredstva

Okvirni s na 2  godine

29.

 Kaspersky securiti for business

 

532400

3.500,00

2.992,00

Direktni postupak

August 2022

Vlastita sredstva

ugovor

30.

Održavanje DMS mreže

 

1.000,00

854,70

Direktni

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

31.

Usluge održavanja Team Viwer

 

1.170,00

1.000,00

Direktni

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

32.

Produženje fiber optic ugovora za internet

 

7.000,00

5.982,91

Direktni

Novembar

Maj 2022

Vlastita sredstva

Ugovor

33.

Usluge održavanja IT opreme (skener,  printer,UPS-ovi,Monitori,Računari )

 

6.000,00

5.128,21

Konkurentski

Po potrebi

Vlastita sredstva

Okvirni s na 2  godine

34.

Cloud bazirana usluga za digitalnu platformu s svrhu  upravljanja sadržajem sa weba putem PC-a tableta ili smartphona.

 

1.000,00

854,70

Direktni

April 2022

Vlastita sredstva

Ugovor

35.

Usluge održavanja cisko centrale

532101

3.000,00

2.565,00

Direktni postupak

August 2022

Vlastita sredstva

Ugovor

36.

Usluge održavanje i servisiranje vatrodojavnog sistema nova-zgrada servisiranje i obuka vatrodojavnog sistema stara zgrada i odrz. video n

532403

9.550,00

 

8.162,40

Konkurentski postupak

Decembar  2022

Vlastita sredstva

Okvirni na 1 godinu

37.

Usluge održavanja PP aparata i hidrantske mreže

 

1.200,00

1.025,64

Direktni ugovor

April 2022

Vlastita sredstva

ugovor

38.

Usluge registracije vozila  -osiguranje,autoodgovornosti i kasko odgovornosti

552100

10.000,00

8.847,01

Konkurentski postupak

Maj 2022

Vlastita sredstva

ugovor

39.

Usluge sistematskih pregleda osoba izloženih ionizirajućem zračenju

 

550000

4.000,00

3.418,80

Direktni postupak

Decembar 2022

Vlastita sredstva

Ugovor

40.

Usluge zbrinjavanja opasnog otpada

 

550101

15.000,00

12.821,00

Konkurentski postupak

2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 godine

41.

Usluge transporta i zbrinjavanja patološkog otpada označenog klasifikacijskom oznakom 18 01 02 shodno Pravilniku o kategorijama sa listama („Službene novine FBiH“ broj 9/05)iPlanom upravljanja medicinskim otpadom Kantonalne bolnice.

550101

15.000,00

12.821,00

Konkurentski postupak

Novembar 2022

Vlastita sredstva

Okvirni s. na 2 godine

42.

Usluge revizije

550300

9.360,00

8.000,00

Konkurentski postupak

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

43.

Advokatske usluge 

550400

15.000,00

12.820,50

ANEX II dio B

2022

Vlastita sredstva

Ugovor na 2 godine

44.

Usluge deratizacije, dezinfekcije  i dezinsekcije 

550802

7.000,00

5.983,00

Direktni

Po potrebi

Vlastita sredstva

ugovor

45.

Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika

552200

25.000,00

21.367,50

Konkurentski postupak

Oktobar 2022

Vlastita sredstva

Okvirni sporazum na1 godinu

46.

Usluge osiguranja imovine

552000

20.000,00

17.094,00

Konkurentski postupak

Novembar 2022

Vlastita sredstva

Ugovor

47.

Usluge brze pošte

 

554200

6.000,00

5.128,21

Direktni postupak

Novembar 2022

Vlastita sredstva

ugovor

48.

Usluge iznajmljivanja kopir aparata

559803

10.000,00

8.547,01

Konkurentski postupak

Maj 2022

Vlastita sredstva

Okvirni na 2 god 

49.

Usluge prekoračenja na tekućem računu

561001

49.000,00

49.000,00

Konkurentski postupak

Po potrebi

Vlastita sredstva

Ugovor

50.

Usluge objave konkursa u dnevnim novinama

559200

7.000,00

5.982,91

Direktni postupak

 Maj 2022

Vlastita sredstva

Ugovor

51.

 

Usluga GPS roming

 

2.000,00

1.709,40

Direktni postupak

Maj 2022

Vlastita sredstva

Ugovor