Kantonalna bolnica Mostar

Plan nabavki za 2023. godinu

R.br.

Predmet nabavke

 

Šifra JRJN

Procijenjena

vrijednost nabavke bez PDV-a

 

Vrsta postupka

Podela na lotove DA/NE

Vrsta ugovora

 

Okvirno vrijeme pokretanja postupka

Okvirno vrijeme sklapanja ugovora/ okvirnog sporazuma

Period trajanja

Izvor finansiranja

Napomena

 

Robe

 

 

5.352.584,20

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        

NABAVKA HRANE ZA KUHINJU

(namirnice, hljeb, povrće, meso)

__________

128.205,15

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Svježe meso

 

15110000-2

23.077,00

konkurentski

Ne

Okvirni sporazum

Mart

2023

Maj

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

1.2.

Povrće, hljeb i namirnice

 

15000000-8

105.128,15

otvoreni

Da

Okvirni sporazum

Juni

2023

Septembar

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

2.        

Lijekovi

33000000-0

1.282.052,00

otvoreni

Da

Okvirni sporazum

Po potrebi

    2023

Po potrebi

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

3.        

Hemikalije

24000000-4

102.565,00

otvoreni

Da

Okvirni sporazum

Novembar

2023

Januar

2024

2 godine

Vlastita sredstva

 

4.        

Potrošni materijal apoteka

 

 

33000000-0

1.452.992,00

otvoreni

Da

Okvirni sporazum

Po potrebi

2023

Po potrebi

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

5.        

Reagensi

 

33000000-0

1.452.992,00

otvoreni

Da

Okvirni sporazum

Po potrebi

2023

Po potrebi

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

6.        

 

Kancelarijski materijal  i medicinski  obrasci

 

30000000-9

48.718,00

 

otvoreni

Ne

Okvirni sporazum

Mart

2023

April

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

7.

Sredstava za higijenu i materijal za čišćenje 

39830000-9

76.923,10

 

otvoreni

Ne

Okvirni sporazum

Novembar

2023

Januar

2024

2 godine

Vlastita sredstva

 

8.

Dezinfekciona sredstava za op.sale 

24000000-4

76.923,10

 

otvoreni

Da

Okvirni sporazum

Novembar

2023

Januar

2024

2 godine

Vlastita sredstva

 

9.

Potrošni materijal magacina-vodomaterijal

 

31000000-6

10.000

konkurentski

Ne

Okvirni sporazum

April

2023

Maj

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

10.

IT potrošni materijal

30000000-9

8.547,00

 

konkurentski

Da

Okvirni sporazum

Septembar

2023

Oktobar

2023

2 godine

 

Vlastita sredstva

 

11.

Plin za zagrijavanje prostorija

09000000-3

341.880,40

otvoreni

Ne

Okvirni sporazum

 Septembar

  2023

Novembar

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

12.

    Kisik

 

 

24111500-0

256.410,30

 

otvoreni

Ne

Okvirni sporazum

Mart

2023

April

2024

1 godina

Vlastita sredstva

 

13.

Gorivo i naftni derivati

 

09000000-3

25.641,10

 

konkurentski

Da

Okvirni sporazumi

Decembar

2023

Januar

2024

2 godine

Vlastita sredstva

 

14.

 

Sitni inventar-apoteka

3300000-0

42.735,05

otvoreni

Da

Okvirni sporazum

Decembar

2023

Januar

2024

2 godine

Vlastita sredstva

 

15.

Kompjuteri i mrežna oprema

 

33190000-8

40.000,00

 

otvoreni

Da

Okvirni sporazum

Septembar

2023

Novembar

2023

2 godine

Vlastita sredstva

 

16.

Thermal printer paper(x5)

110 mmx18mm

30199000-0

6.000,00

Direktni

Ne

Ugovor

Mart

2023

Mart

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

17.

STALNA SREDSTAVA

(medicinski uređaji i oprema)

 

1.162.700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1.

EKG aparat

33000000-0

13.500,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.2.

Terapeutska kolica za OP salu

33000000-0

17.500,00

otvoreni

Ne

Ugovor

III kvaral

2023

III kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.3

Korita za hirurško pranje sa priborom

33000000-0

6.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.4

Mašina za zavararivanje kesa

 

 

 

 

 

33000000-0

10.500,00

otvoreni

Ne

Ugovor

April

2023

Maj

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.5

Pribor i elektrode za Yag laser

33000000-0

15.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

Maj

2023

Juni

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.6

Lupe i pomoćno svijetlo za glavu

33000000-0

5.900,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.7

Pomoćno svijetlo za glavu

33000000-0

3.500,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.8

Elektrohirupški termokauteri

33000000-0

70.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvaral

2023

II kvaral

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.9

Natron kreč /CO2 apsorber 5kg

 

 

 

33140000-3

5.000,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

17.10

UV lampe za zid

33000000-0

8.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

Po potrebi

2023

Po potrebi

2023

 

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.11

Potrošni materijal za ABS aparat

33000000-0

15.000,00

Otvoreni

Ne

Ugovor

Po potrebi

2023

Po potrebi

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.12

Vage za bebe

33100000-1

2.000,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.13

Centrifuga za odvajanje plazme 24 mjesta sa hlađenjem

33192330-4

100.000,00

Otvoreni

Ne

Ugovor

April

2023

Maj

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.14

Laringoskop

33000000-0

6.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

Po potrebi

2023

Po potrebi

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.15

Centrifuga sa ugaonim rotorom 24 mjesta

33192330-4

2.500,00

otvoreni

Ne

Ugovor

April

2023

Maj

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.16

Termostat- suhi blok za PCR tubice

31000000-6

1.500,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

Mart

2023

April

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

________

17.17

UV PCR kabinet za izolaciju DNA/RNA

33000000-0

4.300,00

otvoreni

Ne

Ugovor

Mart

2023

April

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.18

Mikrobiološki inkubator

33152000-0

5.500,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

Mart

2023

April

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.19

Mikromotor sa upravljačkom jedinicom na mobilnim kolicima i pratećim instrumentima

33000000-0

15.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvatral

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.20

Pacijent stolica za pregled

33100000-1

5.000,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

Mart

2023

April

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.21

Dijagnostički modularni uređaj za ispitivanje sluha

33124100-6

60.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvaral

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.22

Ginekološki stol za preglede

33000000-0

30.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.23

Ginekološka klema za kablom

33162200-5

2.500,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.24

Pištolj za biopsije

33100000-1

2.500,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

April

2023

Maj

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.25

Usisivač za pilu za gips

33190000-8

3.500,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

April

2023

Maj

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.26

Tkivni procesor zatvorenog tipa

33000000-0

80.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

April

2023

Juni

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.27

Sistem za kalupljenje sa hladnom pločom

33000000-0

30.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

April

2023

Juni

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.28

Mikrotom sa vodenim kupatilom i toplom pločom

33000000-0

35.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

April

2023

Juni

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.29

Mašina za imunohistohemiju

33000000-0

80.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

April

2023

Juni

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.30

Set za križne ligamente LCA

33000000-0

45.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.31

Instrumentarij za artroskopiju

33000000-0

35.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.32

HF hirurška konzola

33000000-0

30.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvaral

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.33

Set rimera za čavao

33000000-0

20.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

III kvaral

2023

III kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.34

Ortopedska bušilica sa nastavcima

33000000-0

40.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

III kvaral

2023

III kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.35

Uređaj za dekontaminaciju i dezinfekciju prostora sa UV-C zračenjem

33000000-0

100.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

III kvaral

2023

III kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.36

Linearna UZV sonda za aparat GE VENUE 40

33000000-0

10.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.37

Klip aplikator

33190000-8

5.000,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.38

Medicinski namještaj

33192000-2

80.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.39

Uređaj za kontrolu sluha novorođenčadi

33000000-0

12.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.40

Spirometar za odrasle

33000000-0

15.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.41

Spirometar za djecu

33000000-0

15.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.42

Laboratorijski mikroskop

33000000-0

20.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.43

Suhi sterilizator

33000000-0

4.500,00

otvoreni

Ne

Ugovor

III kvartal

2023

III kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.44

Šprica za MRI uređaj

33000000-0

35.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.45

Aparat za dijalizu

33000000-0

60.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

III kvartal

2023

III kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

17.46

Tegovi za kinezioterapiju

37442200-8

1.000,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

Mart

2023

April

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

18.

STALNA SREDSTAVA

(nemedicinski uređaji i oprema)

 

707.034,70

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1.

Nabavka UPS uređaja za UZV aparate i laboratoriju

30200000-1

34.000,00

konkurentski

Da

Okvirni sporazum

II kvartal

2023

II kvartal

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

18.2

Nemedicinski namještaj

39000000-2

50.000,00

otvoreni

Ne

Okvirni sporazum

April

2023

Maj

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

18.3

Mašina za peglanje -valjak

39290000-1

30.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

18.4

Mašina za veš 40kg

39290000-1

90.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

18.5

Sušara za veš

39290000-1

60.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

18.6

Separator za pripremu i regulaciju pritiska pare za potrebe sterilizacije i vešeraja

39290000-1

60.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

18.7

Mašine za mehaničko i viskotlačno odčepljavanje i pročišćavanje kanalizacionih odvoda

39290000-1

12.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

18.8

Lift –glavna zgrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42416100-6

240.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

III kvartal

2023

III kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

18.9

Dizel viljuškar2,5 T

39290000-1

35.000,00

otvoreni

Ne

Ugovor

III kvartal

2023

III kvartal

2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

18.10

Profesionalna udarna bušilica i aparat za siječenje metala

30197330-8

2.500,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

18.11

Klupe za čekaonice

39151000-5

5.000,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

Po potrebi

2023

Po trebi

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

18.12

Protivpožarni aparati

35111400-9

2.000,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

Po potrebi

2023

Po potrebi

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

18.14

Nabavka klima uređaja

 

39290000-1

29.915,00

konkurentski

Ne

Okvirni sporazum

Po potrebi

2023

Po potrebi

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

18.15

Telefoni 

31000000-6

3.000,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

Novembar

2023

Novembar 2023

Jednokratna isporuka robe u skladu sa definisanim rokom isporuke

Vlastita sredstva

 

19.

IT USLUGE I USLUGE  ODRŽAVANJA ISERVISIRANJA STALNIH SREDSTAVA –medicinska oprema

 

 

 

 

395.499,97

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1

Dokument menadžment sistem (licence) i održavanje za 65 korisnika koja uključuje implementaciju i cloud infrastrukturu za DMS sistem

 

72210000-0

53.619,70

Otvoreni

Ne

Ugovor

april

2023

Maj

2023

Jednokratno izvršenje usluge u skladu sa definisanim rokom izvršenja

Vlastita sredstva

 

19.2

Servis medicinskih uređaja proizvođača General  Electric

 

 

50000000-5

119.658,15

Otvoreni

Ne

Okvirni sporazum

Mart

2023

April

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

19.3

Servis medicinskih uređaja proizvođača Olympus

50000000-5

42.735,05

Otvoreni

Ne

Okvirni sporazum

Mart

2023

April

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

19.4

Servis medicinskih uređaja proizvođača Getinge, Maquete i Ajro

50000000-5

51.282,05

Otvoreni

Ne

Okvirni sporazum

III kvartal

2023

III kvartal

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

19.5.

Servis medicinskih uređaja proizvođača Dornier MedTech

50000000-5

8.547,00

Otvoreni

Ne

Okvirni sporazum

II kvartal

2023

II kvartal

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

19.6.

Servis medicinskih uređaja proizvođača B.Braun, Souter

50000000-5

25.641,00

otvoreni

 

Ne

Okvirni sporazum

III kvaral

2023

III kvaral

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

19.7.

Servis medicinskih uređaja proizvođača Bekman  Counter

50000000-5

8.547,00

otvoreni

 

Ne

Okvirni sporazum

III kvaral

2023

III kvaral

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

19.8.

Servis medicinskih uređaja proizvođača Dräger

 

50000000-5

29.914,52

otvoreni

 

Ne

Okvirni sporazum

II kvartal

2023

II kvartal

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

19.9.

Servis medicinskih uređaja proizvođača Leica

 

50000000-5

12.820,50

otvoreni

 

Ne

Okvirni sporazum

II kvartal

2023

II kvartal

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

19.10

Servis medicinskih uređaja proizvođača Aesculab

50000000-5

12.820,50

otvoreni

 

Ne

Okvirni sporazum

III kvartal

2023

III kvartal

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

19.11

Usluga verifikacije medicinske opreme

 

 

85145000-7

17.094,00

Konkurentski

 

Ne

Ugovor

Decembar

2023

Januar

2024

Jednokratno izvršenje usluge u skladu sa definisanim rokom izvršenja

Vlastita sredstva

 

19.12

Servis medicinskih uređaja proizvođača Frimed

 

50000000-5

6.837,60

otvoreni

 

Ne

Okvirni sporazum

II kvartal

2023

II kvartal

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

19.13

Servis medicinskih uređaja proizvođača Bayer

 

50000000-5

5.982,00

otvoreni

 

Ne

Okvirni sporazum

III kvartal

2023

III kvartal

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.

USLUGE ODRŽAVANJA/

SERVISIRANJA NEMEDICINSKIH UREĐAJA i OPREME

532101

520.763,79

 

 

 

 

 

 

 

 

20.1.

Usluge održavanja građevina

 

50000000-5

42.735,05

 

otvoreni

 

Ne

Ugovor

Po potrebi

2023

Po potrebi

2023

Jednokratno iizvršenje usluga u skladu sa definisanim rokom izvršenja

Vlastita sredstva

 

20.2

Usluge servisiranja i održavanja liftova

50000000-5

42.735,05

otvoreni

Da

Okvirni sporazum

Mart

 2023

April

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.3

Troškovi ocjenjivanja BATE(uvodno ocjenjivanje, pred ocjenjivanje, ocjenjivanje na licu mjesta, izvještavanje,uključujući pripremu i troškove putovanja

98390000-3

1.000,00

Direktni

sporazum

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratno izvršenje usluge u skladu sa definisanim rokom izvršenja

Vlastita sredstva

 

20.4

Troškovi eksterne kontrole kvaliteta

98390000-3

4.420,00

Direktni

sporazum

Ne

Ugovor

Mart

2023

April

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.5

Troškovi umjeravanja automatskih pipeta verifikacionim laboratorijima

50421000-2

1.000,00

Direktni

sporazum

Ne

Ugovor

Mart

2023

April

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.6

Izrada akreditacije za zaposlenike Kantonalne bolnice

44400000-4

3.000,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

Jednokratno izvršenje usluge u skladu sa definisanim rokom izvršenja

 

Vlastita sredstva

 

20.7.

Usluge održavanja parnih   kotlova  u ustanovi 

50000000-5

 

21.367,53

otvoreni

Ne

Okvirni sporazum

II kvartal

2023

II kvartal

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.8

Održavanje mašina u vešeraju

 

50000000-5

25.641,00

otvoreni

Ne

Okvirni sporazum

Oktobar

2023

Novembar

2023

2 godine

Vlastita sredstva

 

20.9.

Usluge održavanje  kompresora i vakum pumpe u ustanovi

50000000-5

8.547,00

otvoreni

Ne

Okvirni sporazum

III kvartal

2023

III kvartal

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.10.

Usluge održavanja UPS baterija  i agregata

50000000-5

17.094,00

otvoreni

Ne

Okvirni sporazum

II kvartal

2023

II kvartal

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.11

Usluge čišćenja kanalizacije

 

65000000-3

1.710,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

 

2023

 

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.12

Usluge održavanja klima

50000000-5

59.829,10

otvoreni

Da

Okvirni sporazum

Decembar

2023

Februar

2023

2 godine

Vlastita sredstva

 

20.13

Servisiranje klimatizacije u MR

50730000-1

5.982,91

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

______

2023

_____

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.14

 

Usluge servisiranja i održavanja službenih vozila

50000000-5

25.642,00

otvoreni

Ne

Okvirni sporazum

Oktobar

2023

Novembar

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.15

Usluga održavanja RGB softverskih  rješenja

72267100-0

82.051,30

 

Otvoreni postupak

Ne

Okvirni sporazum

Juni

2023

August

2023

2 godine

Vlastita sredstva

 

20.16

Licenca za antivirusni sistem na računarima Kaspersky security for business

 

72000000-5

2.991,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

August

2023

August

2023

Jednokratno izvršenje usluge u skladu sa definisanim rokom izvršenja

Vlastita sredstva

 

20.17

Usluge održavanja sistema  Team Viewer

72000000-5

1.025,70

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

April

2023

April

2023

Jednokratno izvršenje usluge u skladu sa definisanim rokom izvršenja

Vlastita sredstva

 

20.18

Usluga preventivnog i interventnog održavanja mrežnih uređaja

72000000-5

2.991,45

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

Septembar

2023

Septembar

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.19

Nabavka licenci za MS Windows Server

 

72000000-5

3.000,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

Mart

2023

Mart

2023

Jednokratno izvršenje usluge u skladu sa definisanim rokom izvršenja

Vlastita sredstva

 

20.20

Usluga oglašavanja putem TV displeya

 

 

 

79000000-4

1.025,65

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

August

2023

Septembar

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.21

Usluga unapređenja UTP linkova između čvorišta u optičke linkove

72000000-5

1.000,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

Po potrebi

Po potrebi

1 godina

Vlastita sredstva

Zamjena se planira raditi po potrebi kad UTP link ukaže na problem u podatkovnom saobraćaju između čvorišta.

 

 

20.22

Usluge preventivnog i interventnog održavanja vatrodojavnog sistema u objektima bolnice

79000000-4

10.940,20

Konkurentski postupak

Da

Okvirni sporazum

Mart

2023

April

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.23

Usluge održavanja PP aparata i hidrantske mreže

 

4482000-2

1.025,64

Direktni

sporazum

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.24

Usluga registracije služenih vozila (osiguranje,autoodgovornost i kasko odgovornost)

66000000-0

5.982,91

Direktni

sporazum

Ne

Ugovor

Po potrebi  

2023

Po potrebi

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.25

Usluge sistematskih pregleda osoba izloženih ionizirajućem zračenju

 

85000000-9

5.982,91

Direktni

sporazum

Ne

Ugovor

III kvartal

 2023

III kvartal

2023

Jednokratno izvršenje usluge u skladu sa definisanim rokom izvršenja

Vlastita sredstva

 

20.26

Usluga osiguranja od odgovornosti za štete počinjene od strane zaštitara trećim licima pri obavljanju fizičke zaštite

 

66000000-0

1.025.65

Direktni

sporazum

Ne

Ugovor

Juli

2023

Juli

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.27

Usluge zbrinjavanja opasnog otpada

(hemijski, farmaceutski,radiološki otpad)

u fina .planu vrijednost 25000 sa pdv-om

90524000-6

12.821,00

Konkurentski postupak

Ne

Okvirni sporazum

Juni

2023

August 2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.28

Usluge transporta i zbrinjavanja patološkog otpada označenog klasifikacijskom oznakom 18 01 02 shodno Pravilniku o kategorijama sa listama („Službene novine FBiH“ broj 9/05) i Planom upravljanja medicinskim otpadom Kantonalne bolnice.

65000000-3

5.982,90

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

Mart

2023

Mart

 2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.29

Usluge revizije

66000000-0

9.360,00

Konkurentski postupak

Ne

Ugovor

Juli

2023

August 2023

Jednokratno izvršenje

Vlastita sredstva

 

20.30

Usluge deratizacije, dezinfekcije  i dezinsekcije 

 

 

 

 

90000000-7

5.982,91

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal 2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.31

Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika

 

 

 

66000000-0

21.367,53

Konkurentski postupak

Ne

Ugovor

Novembar 2023

Decembar 2023

1 godina

Vlastita sredstva i sredsva zaposlenika (omjer 50%-50%)

 

20.32

Usluge osiguranja imovine

66000000-0

17.094,00

Konkurentski postupak

Ne

Ugovor

Decembar 2023

Januar

2024

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.33

Usluge brze pošte

 

64000000-6

5.000,00

Direktni postupak

Ne

Ugovor

III kvartal

2023

 III kvartal 2023

 

Vlastita sredstva

 

20.34

Usluge prekoračenja na tekućem računu

 

66110000-4

49.000,00

Konkurentski postupak

Ne

Ugovor

Mart

 2023

April

2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.35

Usluge objave konkursa u dnevnim novinama

79000000-4

3.000,00

Direktni postupak

Ne

Ugovor

Po potrebi

2023

Po potrebi 2023

1 godina

Vlastita sredstva

 

20.36

Usluge GPS

35000000-4

1.709.40

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal 2023

1 godina

 

 

20.37

Troškovi umjeravanja centrifuga

50421000-2

1.600,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal 2023

1 godina

 

 

20.38

Ispitivanje sistema vatrodojave

79000000-4

2.100,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal 2023

1 godina

 

 

20.39

Fiber optik ugovor za internet

72212510-7

6.000,00

Direktni sporazum

Ne

Ugovor

II kvartal

2023

II kvartal 2023

1 godina

 

 

REDNI BROJ

NAZIV

PLANIRANA VRIJEDNOST NABAVKI ZA GODINU DANA

(iznos bez PDV-a)

1.

 

 UKUPNO ROBE

5.298.964,50 KM

2.

NABAVAKA  STALNIH SREDSTAVA

(medicinski uređaji i oprema)

1.162.700,00 KM

3.

NABAVAKA  STALNIH SREDSTAVA

(nemedicinski uređaji i oprema

707.034,70 KM

4.

IT USLUGE I USLUGE  ODRŽAVANJA  STALNIH SREDSTAVA –medicinske opreme

395.499,97 KM

5.

 

OSTALE USLUGE

 

520.763,79 KM

                                            UKUPNO (1 -5)

8.084.962,96  KM