Kantonalna bolnica Mostar

Odluke (1436)

Dec 26
Broj: 01-1-1-3176-4/23 Datum:18.12.2023.godine Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama(“Službene novine FBiH “ broj 39/14, 59/22) ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01-1-1-3176-3/23 od 11.12.2023.godine, u postupku javne nabavke robe-medicinska oprema za odjel…
Dec 26
Broj: 01-1-1-2878-5/23 Datum:15.11.2023.godine Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama(“Službeni glasnik BiH” broj 39/14, 59/22) ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-1-1-2878/23 od 04.10.2023.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-1-2878-4/23 od…
Dec 26
Broj: 01-1-1-2877-4/23 Datum:04.12.2023.godine Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama(“Službeni glasnik BiH” broj 39/14, 59/22) ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 109/23 od 11.09.2023.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-1-2877-3/23 od…
Nov 21
Broj: 01-1-1-2784-4/23 Datum:17.11.2023.godine Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BIH “broj 39/14, 59/22) ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-1-1-2784/23 od 30.09.2023.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01-1-1-2784-03/23…
Nov 21
Broj: 01-1-1-2878-5/23 Datum:15.11.2023.godine Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama(“Službeni glasnik BiH” broj 39/14, 59/22) ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-1-1-2878/23 od 04.10.2023.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-1-2878-4/23 od…