Kantonalna bolnica Mostar

ODLUKU o poništenju dijela javnog oglasa

Na osnovu Rješenja ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona broj UP1-03-30-159/23 od 31.07.2023.godine nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, a u vezi sa raspisanim Javnim oglasom za popunu upražnjenih radnih mjesta broj 01-1-1178-2/23 od 25.05.2023.godine, objavljenog dana 30.05.2023.godine na službenoj web stranici Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ Mostar, direktor donosi

 

 

                                                                            ODLUKU

                                                       o poništenju dijela javnog oglasa

 

                                                                               Član 1.

Poništava se dio Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta broj 01-1-1178-2/23 od 25.05.2023.godine, raspisan dana 30.05.2023.godine na web stranici Kantonalne bolnice Mostar  za radno mjesto 1.1.Tehničar na održavanju u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme.

 

                                                                               Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Kantonalne bolnice Mostar.

 

 

                                                                                    Obrazloženje

 

Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar je dana 30.05.2023.godine raspisala Javni oglas za prijem radnika  u radni odnos broj 01-1-1178-2/23 od 25.05.2023.godine za više radnih mjesta, među kojima i za radno mjesto Tehničar na održavanju u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme.

Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora dana 24.07.2023.godine Kantonalnoj bolnici „Dr.Safet Mujić“Mostar   Rješenjem  Kantonalnog ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK broj UP1-03-30-159/23 od 31.07.2023.godine naređeno je poništenje dijela Javnog oglasa koji se odnosi za popunu radnog mjesta na poziciji 1.1.Tehničar na održavanju u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme.

Obavještenje o poništenju dijela Javnog oglasa objavit će se u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i „Dnevni avaz“.

 

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

                                                                                                     

                 

Dostavljeno:

-služba za pravne, opće i kadrovske poslove

-a/a