Kantonalna bolnica Mostar

Objave konkursa (72)

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Okt 24
Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj…

Konkurs za specijalizaciju

Okt 18
Na osnovu čl.13.Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službene novine FBiH“ broj 75/20), plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Hercegovačko-Neretvanske Županije-Kantona za 2012.godinu (broj 06-34-7534/12 od 05.12.2012.godine), čl.2. i 5.Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine FBiH “broj 102/13, 55/14, 99/19), te čl.19.i 20.Pravilnika…

ODLUKU o poništenju dijela javnog oglasa

Avg 03
Na osnovu Rješenja ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona broj UP1-03-30-159/23 od 31.07.2023.godine nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, a u vezi sa raspisanim Javnim oglasom za popunu upražnjenih radnih mjesta broj 01-1-1178-2/23 od 25.05.2023.godine, objavljenog dana 30.05.2023.godine na službenoj web stranici Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ Mostar, direktor donosi ODLUKU…

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Jul 06
Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj…

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Maj 30
Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj…