Kantonalna bolnica Mostar

Objave konkursa (70)

JAVNI OGLAS ZA POPUNU RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

Okt 14
Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 5/19), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te Odluke broj 01-1-4185/19 od 25.09.2019. godine v.d.direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić „Mostar raspisuje…

Konkurs za specijalizaciju

Sep 19
Na osnovu čl.13.Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službene novine FBiH“ broj 75/20), plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Hercegovačko-Neretvanske Županije-Kantona za 2014.godinu (broj 06-34-3386/14 od 30.05.2014.godine), čl.2. i 5.Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine FBiH “broj 102/13), te čl.19.i 20.Pravilnika o obrazovanju…

Javni oglas za popunu upražnjenih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

Avg 01
Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, čl.20a.stav.2.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 89/18), čl.4.,5.i 6.Pravilnika o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke broj 01-1-3170/19 od 17.07.2019.godine direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić „Mostar raspisuje JAVNI…

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme

Mar 21
Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, čl.20a.stav.2.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 89/18), čl.4.,5.i 6.Pravilnika o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić „Mostar raspisuje 1.1. Inžinjer medicinske radiologije I ciklus na…

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme

Feb 20
Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, čl.20a.stav.2.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 89/18), čl.4.,5.i 6.Pravilnika o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić „Mostar raspisuje JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta…