Kantonalna bolnica Mostar

Objave konkursa (70)

Javni oglas: Izdavanje u zakup nemedicinskog prostora

Avg 12
Na osnovu člana 5. Pravilnika o bližim uslovima i postupku davanja u zakup kapacitete zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup ("Službene novine FBiH", broj 28/12) i Odluke Upravnog odbora broj 51/15 od 24.07.2015. godine, direktor JU Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić" Mostar…

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Nov 24
Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj…

Javni poziv za dostavljanje ponude

Nov 09
JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Maršala Tita br.294, 88000 Mostar, na osnovu Odluke broj: 01-1-5817/21, od 05.11.2021.godine i Pravilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16), objavljuje: JAVNI POZIV za dostavljanje…

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Apr 25
Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj…

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Avg 25
Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj…