Kantonalna bolnica Mostar

Objave konkursa (70)

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Jan 17
Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,čl.4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj 84/19 od 26.12.2019.godine, Odluke o…

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Jan 17
Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,čl.4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj 84/19 od 26.12.2019.godine, Odluke o…

Konkurs za specijalizaciju

Okt 24
Na osnovu čl.11.Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine,doktora stomatologije,magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije („Službene novine FBiH“ broj 62/15), plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Hercegovačko-Neretvanske Županije-Kantona za 2014.godinu (broj 06-34-3386/14 od 30.05.2014. godine),Odluke o dopuni odluke o odobrenju plana potrebnih specijalizacja i subspecijalizacija zdravstvenih radnika HNK-a za…

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme

Okt 14
Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 5/19), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i Odluke broj 01-1-4036/19 od 01.10.2019.godine, v.d.direktor JU KB Mostar raspisuje JAVNI OGLAS za popunu…

JAVNI OGLAS ZA POPUNU RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

Okt 14
Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 5/19), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te Odluke broj 01-1-4185/19 od 25.09.2019. godine v.d.direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić „Mostar raspisuje…