Kantonalna bolnica Mostar

Objave konkursa (96)

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Jun 08
Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj…

ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE HNK: ODGODA ODRŽAVANJA SVIH JAVNIH DOGAĐANJA I SVIH OBLIKA OKUPLJANJA VIŠE OD 10 LICA NA JEDNOM MJESTU

Mar 23
Kantonalni štab civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona donio je dopunu ranije donesene naredbe o otkazivanju svih javnih skupova i drugih oblika okupljanja u skladu sa propisima o javnom okupljanju, u kojoj stoji: „Protuepidemijska mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog ličnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i…

Konkurs za specijalizaciju

Mar 05
Na osnovu čl.11.Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine,doktora stomatologije,magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije („Službene novine FBiH“ broj 62/15), plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Hercegovačko-Neretvanske Županije-Kantona za 2014.godinu (broj 06-34-3386/14 od 30.05.2014. godine),Odluke o dopuni odluke o odobrenju plana potrebnih specijalizacja i subspecijalizacija zdravstvenih radnika HNK-a za…

Konkurs za specijalizaciju

Feb 18
Na osnovu čl.11.Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine,doktora stomatologije,magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije („Službene novine FBiH“ broj 62/15), plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Hercegovačko-Neretvanske Županije-Kantona za 2017.godinu (broj 02-37-7090/16 od 12.12.2016. godine), plana potrebnih specijalizacja i subspecijalizacija zdravstvenih radnika HNK-a za 2020.godinu (broj 02-37-6822/19 od 12.11.2019.godine)…

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Feb 10
Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,čl.4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj 84/19 od 26.12.2019.godine, Odluke o…