Kantonalna bolnica Mostar

Obrasci (1)

Obrazac za prijavu na javni oglas za prijem u radni odnos

Dec 23
OBRAZAC ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU NA JAVNI OGLAS OBJAVLJEN SUKLADNO S UREDBOM O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U HERCEGOVAČKO - NERETVANSKOJ ŽUPANIJI - KANTONU