Kantonalna bolnica Mostar

Odluke o izboru kandidata (72)

Rješenje o imenovanju komisije za izbor kandidata

Jul 28
Na osnovu člana 9.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK-a“ broj 4/19 i 5/19), člana 4. Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 27.12.2019.godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o…

Rješenje o imenovanju komisije za izbor kandidata

Jul 28
Na osnovu člana 9.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK-a“ broj 4/19 i 5/19), člana 4. Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 27.12.2019.godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o…

Rješenje o imenovanju komisije za izbor kandidata

Jul 28
Na osnovu člana 9.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK-a“ broj 4/19 i 5/19), člana 4. Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 27.12.2019.godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o…

Rješenje o imenovanju komisije za izbor kandidata

Jul 28
Na osnovu člana 9.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK-a“ broj 4/19 i 5/19), člana 4. Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 27.12.2019.godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o…

Rješenje o imenovanju komisije za izbor kandidata

Jul 28
Na osnovu člana 9.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK-a“ broj 4/19 i 5/19), člana 4. Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 27.12.2019.godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o…