Kantonalna bolnica Mostar

Konkursi i odluke (100)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Nov 02
U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, te zahtjeva šefa službe za tehničke poslove broj 01-4-3914/20…

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Okt 15
U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalne bolnice “Dr.Safet Mujić”, te zahtjeva glavne sestre bolnice broj 01-4-4240/20 od 01.10.2020.godine direktor…

ODLUKU o pokretanju i provođenju postupka javne nabavke

Jul 20
Upravni odbor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar na osnovu čl.18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.52.Statuta ustanove, čl.57.Poslovnika o radu Upravnog odbora, a u vezi sa Odlukom o usvajanju Plana javnih nabavki za 2020.godinu broj 16/20 od 28.02.2020.godine, na 24. elektronski održanoj sjednici dana 17.06.2020.godine…

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke

Jul 20
U skladu sa odredbom čl.18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar, a u vezi sa usvojenim Planom javnih nabavki za 2020.godinu , direktor donosi ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke Član 1. Odobrava se pokretanje i provođenje postupka javne nabavke…

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Jul 07
U skladu sa odredbom čl.18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar, a u vezi sa usvojenim Planom javnih nabavki za 2020.godinu , direktor donosi ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke ka Član 1. Odobrava se pokretanje postupka javne usluge zbrinjavanja…