Kantonalna bolnica Mostar

Konkursi i odluke (100)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke reagensa - LOT 1,LOT 9,LOT 14,LOT 29 i LOT 30

Feb 06
Na osnovu člana 69.stav 2.tačka a (nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku), člana 70 stav.1,4,6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku reagensa (Lotovi 1, 9, 14, 29 i 30), u postupku javne nabavke reagensa, donosim ODLUKU o ponistenju postupka…

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hemikalija - LOT 4 i 5

Jan 10
Na osnovu člana 69.stav 2.tačka a (nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku), člana 70 stav.1,4,6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku hemikalija (Lot 4 i Lot 5), u postupku javne nabavke hemikalija(ponovljeni postupak), donosim ODLUKU o poništenju postupka javne…

Odluka o poništenju tenderske dokumentacije - LOT 4 Hemikalije za Bol.apoteku

Jan 09
Broj: 01-1-4167/19-07 Mostar,06.01.2020.godine Ugovorni organ Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar, postupajući po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi, Filijala Mostar broj JN2-03-07-1-3053-8/19 od 26.12.2019.godine u predmetu javne nabavke robe-hemikalija za bolničku apoteku –Lot 4, broj obavještenja40-1-1-40-3-50/19, evidencijski broj nabavke 01-1-4167/19 u skladu sa članom 69.stav 1.tač.b. i čl.103.Zakona o javnim nabavkama…

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Dec 24
Na osnovu člana 70.st.1.,2.4., u vezi sa članom 69.st.2.tač.e.Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službene novine broj 39/14) i čl.39.Pravilnika o javnim nabavkama direktor JU Kantonalna bolnica“Dr.Safet Mujić“ Mostar ,na preporuku komisije za javnu nabavku, donosi ODLUKU o poništenju postupka javne nabavke Član 1. Poništava se postupak javne nabavke…

Odluka o ponistenju odluke - TD URŽ

Nov 28
Ugovorni organ Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar, postupajući po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi, Filijala Mostar broj JN2-03-07-1-2501-7/19 od 31.10.2019.godine u predmetu javne nabavke robe-plina za zagrijavanje prostorija, broj obavještenja40-1-1-39-3-49/19, evidencijski broj nabavke 01-1-3980/19 u skladu sa članom 69.stav 1.tač.b. i čl.103.Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14…