Kantonalna bolnica Mostar

Konkursi i odluke (100)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke kompjutera i mrežne opreme LOT 2

Avg 19
Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke kompjutera i mrezne opreme ( Lot 2), direktor donosi O D L U K U o poništenju postupka javne nabavke „Nabavka kompjutera i mrezne…

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

Jul 26
Na osnovu člana 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar i Odluke o poništenju dijela Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme u Kantonalnoj bolnici,broj 01-1-3127/19 od 15.07.2019.godine direktor objavljuje PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme Javni…

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

Jul 26
Na osnovu člana 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar i Odluke o poništenju dijela Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme u Kantonalnoj bolnici,broj 01-1-3160/19 od 17.07.2019.godine direktor objavljuje PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme Javni…

Odluka o poništenju postupka javne nabavke potrošnog materijala apoteke LOT 93 i LOT118

Jul 03
Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka d) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke potrošnog materijala apoteke lot 93 i 118, direktor donosi O D L U K U o poništenju postupka javne nabavke „Nabavka potrošnog materijala apoteke…

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - potrosni materijal apoteke - LOT21, 58, 73, 83, 91, 92, 95, 102, 103, 105, 107, 111, 116, 123, 133, 141

Mar 12
Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke potrošnog materijala apoteke lot 21, lot 58, lot 73, lot 83, lot 91, lot 92, lot 95, lot 102, lot 103, lot 105, lot…