Kantonalna bolnica Mostar

Konkursi i odluke (100)

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavki za 2021. godinu

Apr 05
Na osnovu čl.17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.52.Statuta JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić“ Mostar ,čl.57.Poslovnika o radu Upravnog odbora, i potreba Kantonalne bolnice Upravni odbor na 32. redovnoj sjednici održanoj dana 24.03.2021.godine jednoglasno donosi ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2021.godinu Član 1.…

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavki za 2021. godinu

Apr 05
Na osnovu čl.17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.52.Statuta JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić“ Mostar ,čl.57.Poslovnika o radu Upravnog odbora, i potreba Kantonalne bolnice Upravni odbor na 31. hitnoj sjednici održanoj dana 19.03.2021.godine jednoglasno donosi ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2021.godinu Član 1.…

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Apr 05
Broj:02-23-906-1/21 Mostar, 25.03.2021.godine U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, te zahtjeva glavne sestre bolnice broj…

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Apr 05
Broj:01-1-1527/21 Mostar, 24.03.2021.godine U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, te zahtjeva službe za tehničke poslove…

Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2021.godinu

Mar 24
Mostar,26.02.2021.godine Broj:14/21 Upravni odbor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“, na osnovu člana 17.Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“broj 39/14), člana 4.Pravilnika o javnim nabavkama i člana 57.Poslovnika o radu Upravnog odbora, na 30.redovnoj sjednici održanoj dana 26.02.2021.godine jednoglasno donosi ODLUKU o usvajanju Plana nabavki za 2021.godinu Član 1. Usvaja…