Kantonalna bolnica Mostar

Konkursi i odluke (100)

Odluka o usvajanju dopune i izmjene plana nabavki za 2015. godinu

Jul 31
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“,broj 39/14), a u skladu sa članom 3.stav 2.Odluke Upravnog odbora o usvajanju Plana nabavki Javne ustanove RMC“Dr.Safet Mujić“Mostar za 2015 godinu, broj39/15 od 26.02.2015 godine, na 7 .sjednici održanoj dana 24.07.2015 , donosi ODLUKU O USVAJANJU DOPUNE I IZMJENE…

Odluka o popravku kvara na CT

Jun 18
Na osnovu člana 17, člana 18. i člana 21. stav 1 (c) Zakona o javnim ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14) i člana 57. Poslovnika o radu Upravnog odbora, a u vezi sa Odlukom o izmjeniPlana nabavke za 2015. broj 43/15 od 12. 06. 2015. godine, Upravni odbor Kantonalne bolnice na…

Odluka o izmjeni plana nabavke za 2015. godinu

Jun 18
Upravni odbor Javne ustanove Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić" Mostar, na osnovu člana 17. ZJN BiH, člana 3. Odkluke o usvajanju Plana nabavke za 2015. godinu broj 39/15 od 26. 02. 2015. godine, člana 57. Poslovnika o radu Upravnog odbora, na 6. telefonski/email održanoj sjednici dana 12. 06.2015. jednoglasno donosi…

Odluka o usvajanju Plana nabavke za 2015. godinu

Mar 17
Na osnovu člana 17.Zakona o javnim nabavkama( „Službeni glasnik BiH, broj 39/14) , člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama i člana 57.Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor u nastavku 5.sjednice održane dana 26.02.2015 godine ,donio je ODLUKU o usvajanju Plana nabavki Javne ustanove RMC “Dr.Safet Mujić“Mostar za 2015 godinu…

Odluka o pokretanju Plana nabavke za 2015.

Mar 17
Na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH, broj 39/14) , člana 27. Pravilnika o javnim nabavkama ustanove, Odluke o usvajanju Plana nabavke ustanove za 2015 godinu broj 39/15 od 26.02.2015 i člana 57. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor u nastavku 5.sjednice održane dana 26.…