Kantonalna bolnica Mostar

Vijesti (73)

Akreditacija odjela za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku prema međunarodnom standardu BAS EN ISO 15189

Feb 16
Odjel za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“ je prošao kroz dugotrajan, jako obuhvatan proces kome se trebalo istinski posvetiti. Dana 21.12.2023. je proizašao konkretan rezultat – akreditacija prema međunarodnom standardu BAS EN ISO 15189, kao prva koja je ispunila zahtjeve navedenog standarda od javnih ustanova u Federaciji…

Nova dijagnostička procedura u Kantonalnoj bolnici „Dr. Safet Mujić“ Mostar; Transezofagijski ultrazvuk srca (TEE)

Jan 04
Na Odjelu za interne bolesti K.B „Dr. Safet Mujić“ uvedena je nova dijagnostička procedura, transezofagijski ultrazvuk srca, koja omogućava novu uslugu pacijentima Kantonalne bolnice pod vodstvom šefa Odjela za interne bolesti, dr Alis Bolobana, subspecijaliste kardiologa. Transezofagijski ultrazvuk srca poznat i kao TEE (transfazogealna ehokardiografija) je važna metoda dijagnosticiranja strukturnih…

RF Ablacija

Apr 18
Radiofrekventa i mikrotalasna ablacija je minimalno invazivna tehnika u kojoj se igla (elektroda) uvodi direktno u tumor pristupanjem kroz kožu (perkutano), a sve se izvodi pod kontrolom ultrazvuka ili CT-a, kako bi se postigla što veća preciznost. Tumor se u ovoj metodi liječenja za razliku od hirurgije u konačnici ne…

Pripreme za opremanje adaptiranog objekta palijativne njege i fizijatrijskog stacionara

Apr 17
Pripreme za opremanje adaptiranog objekta u kojem će biti palijativna njega i fizijatrijski stacionar Kantonalne bolnice " Dr. Safet Mujić" Mostar se privode kraju.

Adaptacija zgrade za mikrobiolološku dijagnostiku se privodi kraju

Apr 16
Adaptacija zgrade za mikrobiolološku dijagnostiku Kantonalne bolnice " Dr. Safet Mujić" Mostar se privodi kraju.