1.5. Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 

Šef službe:

dr med. Nedžama Begović Špago, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavna sestra

Almina Bitić, dipl. fizioterapeut

Telefon:

036/503-285

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju kao služba obuhvata:

Zaposleni:  1 specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, glavni fizioterapeut, 3 diplomirana fizioterapeuta, 1 SS fizioterapeut

Služba svoju osnovnu djelatnost obavlja kroz:

 • Kabineti za fizikalnu terapiju I kinezi terapiju
 • Kabinet za EMNG
 • Bolnički odjel

Vrsta usluge:

 • Elektroterapija
 • Ultrazvučna terapija
 • Mehanoterapija
 • Fototerapija
 • Termoterapija
 • Kineziterapija
 • Schroth metoda

Schroth metoda - specifične vježbe koje kičmeni stub tretiraju trodimenzionalno (vježbe istezanja, derotacija trupa i vježbe disanja).

Ciljevi Schroth metode:

- unaprjeđenje posture ( u mirovanju i pokretu)

- povećanje pokretljivosti grudnog koša i respiratornih funkcija)

- izbjeći operaciju ( usporiti i spriječiti daljnje napredovanje krivine kučmenog stuba)

- program kućnog vježbanja

Schroth vježbe se rade sa djecom od 10 i više godina ( zbog saradnje i razumjevanja naloga od strane schroth terapeuta u toku izvođenja vježbi)

 

 • Kinesio taping

U radu se koristi kao dodatak osnovnoj terapiji i produžetak terapijskog djelovanja. Primjenom kinesio tapinga normalizira se tonus, smanjuje bol i poboljšava elastičnost.

 

 • Limfna drenaža

Ručna limfna drenaža je vrsta lagane, ritmične masaže u kojoj se koristi niz specijaliziranih i nježnih ritmičnih tehnika pritiska rukom, kako bi stimulisali limfne žile, protok limfe i kretanje tekućine.

Limfna drenaža postižemo: stimulisanje cirkulacije limfe, pobljšanje venske cirkulacije, efikasna detoksikacija organizma, regeneraciju tkiva , poboljšanje ukupnog stanja imunološkog sistema.

Indikacije za limfnu drenažu je limfedem koji može  nastati nakon: hiruških zahvata, infekcija, gojaznosti, traumatska stanja, tumori ( najčešće dojke).

 • EMNG – klinička elektromioneurografija

je dijagnostički pregled prilikom kojeg se ispituje funkcija perifernih nerava i mišića. Pregled je različit u zavisnosti od kliničkog nalaza i upalne dijagnoze .

Pregled se sastoji iz dvije tehnike:

 1. Elektroneurografija – kojiim se ispitije i registruje stanje perifernih nerava
 2. Elektromiografija – kojom se registruje aktivnost mišića (mišićnih vlakana) u korelaciji, provodi se sterilnim iglenim elektrodama, koje daju pravi odgovor o stanju mišića.

EMNG metoda može odgovoriti na pitanje:

 1. Da li je mišić patološki promijenjen?
 2. Da li je promjena lokalizovana ili zahvata više mišića?
 3. Da li je mišić aktivan ili stabilan, progresivan ili spor i postoje li znakovi kompenzacije?
 4. Da li je patologija neurogena ili urogena?
 5. Da li je derivacija stala, umjerena i teška ili potpuna?

Tokom zakazivanja termina treba voditi računa da se pošlo najmanje 3-4 sedmice od početka tegoba. Tokom zakazivanja termina pacijent dobije potrebne nalaze pripremu i pregled. Pregled traje u prosjeku od 15-45 min. ovisno od kliničkog nalaza i oboljenja. Terapija koju pacijent redovno uzima, mora uzeti prije pregleda.

                                  

 • Neurorazvojna terapija prema BOBATH konceptu

Provodi je certificirani Bobath terapeut. Bobath koncept namijenjen je neurorizičnoj dojenčadi, prijevremeno rođenoj djeci i maloj djeci sa poteškoćama u neuromotornom razvoju. Indikacije za provođenje terapije su:

1) Teškoće u razvoju

2) Kašnjenje u usvajanju posturalnih reakcija

3) Asimetrija držanja i kretanja

4) Poremećaj raspodjele mišićnog tonusa

5) Poremećaj ravnoteže i koordinacije

 

Rukovanje baby handling

Kako bi terapija bila što uspješnija roditelje posebno educiramo kako  da rukuju sa bebom u svakodnevnim aktinovstima, kao što su: nošenje, hranjenje i presvlačenje. Na taj način dijetetovom mozgu šaljemo informacije o pravilnom držanju i kretanju, te potičemo pravilan motorički razvoj.

 

 • Specijalistički pregledi
 • Konzularni pregledi i liječenje
 • Obrazovne djelatnosti (srednja medicinska škola - smjer fizioterapeut)
 • Obrazovna djelatnost (studij zdravstvene njege - smjer fizioterapija)

 

Stacionarni fizikalni rehabilitacioni tretman

Obavljaće se u prostorijama nove zgrade koja je u izgradnji. O istom pacijenti će biti naknadno obavješteni preko web stranice. Fizikalna terapija obavljat će se kroz tretmane gore navedene. Rehabilitacioni tretman obuhvata:

 • Rehabilitacija nakon trauma
 • Rehabilitacija neuroloških pacijenata
 • Rehabilitacija reumatoloških pacijenata
 • Rehabilitacija kardio bolesnika