2.9. Odjel za urgentno zbrinjavanje i hitni prijem pacijenata

Šef službe:

dr med. Demis Alomerović, spec. opšte hirurgije, subspec. abdominalne hirurgije

Glavna sestra:

 Enisa Velagić, mr. sestrinstva

Telefon:

036/503-302

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odjel za urgentno zbrinjavanje i hitni prijem pacijenata kao služba djeluje:

Odjel je formiran zbog potrebe za kvalitetnijom i bržom mediciskom uslugom pacijentima koji zahtijevaju prepoznavanje, praćenje i početni tretman po život opasnih povreda  i bolesti. Ujedno u sklopu svakodnevnog rada koristi i kvalitetnoj edukaciji  doktora medicine koji su u svojstvu sekundaraca i specijalizanata internističkih i hirurških disciplina uz nadzor i pomoć nadležnih specijalista navedenih grana.

U prostorijama našeg odjela obavlja se i praktični dio edukacije učenika Srednje medicinske škole  i Fakulteta zdravstvenih studija.

Rad odjela

  • prijem, obrada i tretman vitalno ugroženih pacijenata bez obzira na uputnu dijagnozu
  • trijaža i tretman aktunih stanja i pvreda 
  • reanimacija, monitoring i zbrinjavanje pacijenta u stanjima koja zahtijevaju mehaničku ventilaciju

Medicinske usluge

  • radiološka dijagnostika (RTG, UZV, CT, MRI)
  • laboratorijske pretrage
  • hirurške intervencije u uslovima lokalne anestezije u adaptiranoj hirurškoj sali u sklopu odjela 
  • gips imobilizacija kod povreda lokomotornog sistema u prostorijama u sklopu odjela 
  • rad na odjelu organizovan je od 0-24 sata