2.7. Odjel otorinolaringologije, maksilofacialne i plastično rekonstruktivne i estetske hirurije

Šef službe:

prim. dr Samir Kreso, specijalista orinolaringologije

Glavni tehničar:

Edin Zalihić, magistar sestrinstva

Telefon:

036/503-343

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odjel za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju  se bavi prevencijom, dijagnostikom i liječenjem, a dijelom i rehabilitacijom pacijenata oboljelih od bolesti uha, grla i nosa, te oboljenja i trauma lica i vilica.

U službi su zaposlena tri specijalista za uho, grlo i nos  i jedan maksilofacijalni hirurg, jedan medicinski tehničar sa visokom stručnom spremom, te više specijaliziranih medicinskih tehničarai to;

 • prim. dr  Samir Kreso, specijalista ORL, šef službe
 • mr. sci. dr Adi Ćorić, speijalista MFK
 • prim. dr Emir Ćišić, specijalista ORL
 • dr Vanja Kebo, specijalista ORL
 • Edin Zalihić, mr. sestrinstva
 • Senada Kreso, audiološki tehničar
 • medicinski tehničari/sestre: Ćorajević Amar, Jakirović Goran, Šahinagić Ulmihana

Rad se obavlja u okviru ambulanti, kabineta i bolničkog odjeljenja

 1. Ambulanta za bolesti uha, grla i nosa - radi svaki dan
 2. Ambulanta hirurga lica i vilica - radi svaki dan
 3. Kabinet za ispitivanje sluha i ravnoteže - radi svaki dan
 4. Kabinet za fonijatriju i onkohirurgiju glave i vrata - radi utorak i petak
 5. Bolničko odjeljenje - radi svaki dan u okviru odjeljenja opšte hirurgije

Oblast usluga koje nude pacijentima u ORL i MFH službi

 1. Ambulanta ORL: prvi i kontrolni pregledi specijalista, intervencije uz lokalnu anesteziju, konzilijarni pregledi, sistematski pregledi, procjene radne sposobnosti
 2. Ambulanta MFK: prvi i kontrolni pregledi specijalista, intervencije uz lokalnu anesteziju, konzilijarni pregledi, sistematski pregledi, procjene radne sposobnosti
 3. Kabinet za audiometriju: liminarna audiometrija, procjena nagluhosti, supraliminarni testovi,timpanometrija,stapedijalni refleks,određivanje slušnih pomagala,testovi orto i dinamostatike, kalorijski test zrakom „Variomat“, rehabilitcija tinitusa, liječenje paroksizmalnih vrtoglavica displasment metodom,vježbe za tinitus i vertigo, i dr.
 4. Kabinet za fonijatriju i onkohirurgiju glave i vrata: video otoskopia, video rinoskopija i rinofaringoskopija, video laringoskopija, fleksibilna rino-faringo-laringoskopija sa uzimanjem biopsije, video sinusoskopija u lokalnoj aneteziji, punkcija sinusa, biopsije , uklanjanje manjih promjena elektrokauterizacijom, elektrokauterizacija kod krvarenja  i nosnih školjki, mikrotoaleta uha sa aspiracijom,  uklanjanje stranih tijela uha i nosa kod djece i odraslih, procjena i rehabilitacija stanja glasa i gutanja, zamjena govorne proteze, redovne kontrole onkoloških pacijenata, i drugo.
 5. Bolničko odjeljenje:

Otohirurgija: miringotomija sa i bez aeracionih cjevčica, liječenje otoantritisa u djece, mastoidektomija, radikalna timpanomastoidektomija, meatoplastika, Otoplastika, Osikuloplastika

Rinosinusna hirurgija: FESS- funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa, septoplastika i klasičnai endoskopska, sve radikalne operacije nosa i paranazalnih sinusa, endoskopska dakriocistorinostomija kao i otvorena, rinoplastika funkcionalna i estetska, operacija rinofime, i ostalo

Hirurgija faringsa i laringsa: tonzilektomija ,adenoidektomija, resekcije jezika i faringsa,  parafaringealni tumori, superficijalne i duboke parotidektomije sa preparacijom ličnog živca, sve vrste totalnih i parcijalnih laringektomija, laringofisura, laringofaringektomija sa neofaringsom, laringofaringoezofagektomija sa gastric pul-up  operacijom, vađenje stranih tijela laringsa,faringsa i ezofagusa, ezofagoskopija sa biopsijom, traheotomija, mikrolaringoskopija sa raznimintervencijama (uklanjanje edema, manjih tumora, nodusa, papiloma, sa aritenoidektomijom , hordektomija, medijalizacija sa fat-graftom), itd.

Maksilofacijalna hirurgija: trauma kostiju lica i vilica, frontoetmoidne povrede, reparcija dna orbite , bolesti viličnog zgloba, op. liječenje trizmusa, reinervacija i  remobilizacija lica i palpebri sa više metoda, dakriocistorinostomija, ritidoplastika, rinoplastika, fat grafting, maksilektomije, opercije podvilične i podjezične žljezde, operacije tumora i cisti vilica, ortognatska hirurgija,hirurgija urođenih anomalija, operacije tumora usta i jezika, tumori usana i nosa, reparacija svim vrstama transplantata i režnjeva upotrebom kože,podkože,fascije,mišića i kosti kao i vještačkih materijala,mikrovaskularni slobodni režnjevi, itd.

Hirurgija vrata: operacije štitnjače, sve vrste disekcija vrata, operacija miogenog tortikolisa, resekcije mišića, branhiogene i druge ciste, glomus caroticum tumori, parafaringealni tumori, traheostome, ezofagostome, itd.