2.4. Odjel ortopedije i traumatologije

 

Šef službe:

doc. Ćamil Habul, specijalista ortopedije i traumatologije

Glavna sestra:

Tajma Ćurić Omerika, dipl. med. ses.

Telefon:

036/503-324

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odjel za ortopediju i traumatologiju je organizovan po osnovu odjela za ortopediju i traumatologiju, operacione sale i specijalističke ambulante.

Stacionarni dio

-je organizovan po tipu odjela, na koji se se hospitaliziraju pacijenti sa povredama lokomotornog sistema koji zahtjevaju operativni tretman kao i oboljenjima lokomotornog sistema koja zahtjevaju hospitalizaciju.

 Specijalistička ambulanta obavlja

 1. Prve i kontrolne preglede pacijenata sa oboljenjima lokomotornog sistema
 2. Prve i kontrolne preglede pacijenata sa povredama lokomotornog sistema
 3. Ultrazvučni skrining kukova kod novorođenčadi
 4. Gipsanje po Ponsetiju novorođenčadi sa urođenim krivim stopalom kao i tretman djece sa ostalim urođenim deformitetima lokomotornog sistema
 5. Intraartikularne (unutarzglobne) injekcije hijaluronske kiseline ili kortikosteroida

Sala za ortopediju i traumatologiju 

Operativna sala je opremljena sa najmodernijim operacionim stolom, RTG aparatima (C luk), opremom za korekciju i fiksaciju povreda lokomotornog sistema kao i modernim stubom za artroskopiju koji omogućavaju operativno zbrinjavanje oboljenja i povreda lokomotornog sistema po najnovijim smjernicama vodeći svjetskih udruženja ortopeda i traumatologa (AO, AAOS, EFORT, ESSKA, SICOT...).

U ortopedsko-traumatološkoj operacionoj sali se između ostalog obavljaju navedeni operativni zahvati:

 1. Ugradnja totalne endoproteze kuka i koljena
 2. Revizija totalne endoproteze kuka i koljena
 3. Dijagnostička artroskopija zgloba koljena i ramena
 4. Artroskopska meniscektomija koljena, šivanje meniskusa, odstranjenje slobodnih zglobnih tijela, tretman osteohondritis disekansa, tretman povreda zglobne hrskavice, resekcija sinovijalnih plika
 5. Artroskopska rekonstrukcija prednjeg križnog ligamenta
 6. Stabilizacija čašice (patella) kod ponavljajućih iščašenja
 7. Artroskopski zahvati na zglobu ramena (popravak lezija labruma, impingementa, povreda rotatorne manžetne...)
 8. Otvorena stabilizacija zgloba ramena (Latarjet procedura)
 9. Artroskopija skočnog zgloba
 10. Dekompresija kod avaskularne nekroze glave femura (core decompression)
 11. Artrodeza (ukočenje) zglobova (koljeno, skočni zglob, lakat, ručni zglob, zglobovi šake i stopala.
 12. Korektivne osteotomije kostiju
 13. Odstranjenje mekotkivnih tumorskih promjena na ekstremitetima (ganglion ciste, lipomi, fibromi...)
 14. Odstranjenje ostalih tumorskih promjena na lokomotornom sistemu
 15. Operativni tretman urođenih deformiteta lokomotornog sistema (polydactylia, pes equinovarus, metatarsus adductus...)
 16. Operativni tretman preloma kostiju kod djece koristeći minimalno invazivni pristup
 17. Operativni tretman diskus hernije
 18. Operativni tretman preloma kičmenog stuba
 19. Operativni tretman kompartment sindroma
 20. Operativni tretman ruptura tetiva, mišića i ligamenata
 21. Operativni tretman kod oboljenja tetiva i mišića (de quervainova bolest, transferi tetiva...)
 22. Operativni tretman svih preloma kostiju (humerus, ulna, radius, karpalne i metakarpalne kosti, falange prstiju šake i stopala, zdjelica, femur, patela, tibija, fibula, tarzalne i metatarzalne kosti) koristeći najmodernije sisteme za stabilizaciju preloma (ugaonostabilne anatomske ploče i šarafi)
 23. Intramedularna fiksacija preloma dugih kostiju (femur, tibija, humerus...)
 24. Operativni tretman loše sraslih preloma kosti
 25. Operativni tretman nesraslih preloma kosti
 26. Operativni tretman iščašenja zglobova koji se ne mogu primarno zatvoreno reponirati
 27. Operativni tretman sindroma karpalnog, ulnarnog, kubitalnog kanala
 28. Operativni tretman Dupuytrenove kontrakture
 29. Korekcija hallux valgusa (čukljeva)
 30. Operativni tretman uraslih noktiju
 31. Amputacioni operativni zahvati
 32. Drenaže apscesa kod infekcija i osteomijelitisa
 33. Ostali operativni zahvati kod hromičnih osteomijelitisa (sekvestrektomija i kiretaža, foraža, insercija koštanih graftova, aplikacija antibiotskih perli, protočna drenaža...)

 Lista čekanja na dijagnostičke procedure

 1. Pacijenti sa povredama lokomotornog sistema i hitnim ortopedskim stanjima se hospitaliziraju odmah i ne postoji lista čekanja
 2. Pacijenti za elektivne operativne zahvate budu primljeni na odjel u roku od 7-14 po završetku preoperativne obrade
 3. Lista čekanja za ortopedske pacijente naručene na prvi specijalistički pregled iznosi 10-14 dana
 4. Lista čekanja za ortopedske pacijente naručene na kontrolni pregled iznosi 10-14 dana
 5. Lista čekanja za prvi pregled nakon povrede lokomotornog sistema ne postoji (obavi se pregled i dijagnostička obrada po dolasku u bolnicu)
 6. Lista čekanja za kontrolni pregled pacijenata sa povredama lokomotornog sistema ne postoji (pacijenti dobijaju termine za pregled po šemi )