2.3. Odjel urologije

v.d. Šef službe:

dr med. Mirza Omerović, specijalista urolog 

 
Glavna sestra:

Merima Pajić, dipl.med.sestra

Telefon:

036/503-372

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odjel urologije  smješten je na prvom spratu centralnog objekta  bolnice, na adresi Maršala Tita 294.

Službu za urologiju čine:

• Urološki odjel sa stacionarom
• Kabinet za ultrazvučnu dijagnosiku i intervencijski ultrazvuk
• Kabinet za vantjelesno razbijanje kamenaca urotrakta (ESWL litotripsija)
• Sala za endoskopsku urolgiju
• Sala za otvorenu i minimalno invazivnu hirurgiju
• Dnevna bolnica
• Ambulanta za urološke preglede

Urološka ambulanta radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 09-13h.

Prijem hitnih slučajeva se radi svakodnevno (0-24h) kroz Odjel za urgentno zbrinjavanje i hitni prijem.

Terapijske procedure rade se u uslovima lokalne, regionalne, spinalne i opće endotrahealne anestezije.

U terapijskim procedurama su uključene svi operativni zahvati na organima urogenitalnog trakta uključujući:

• Sve procedure iz domena endourologije (TUIP, TURP, TURBt, uretrotomia interna)
• Procedure iz domena opšte urološke hirurgije
• Hirurške procedure iz domena uroonkologije (radikalne operacije na nadbubrežnoj žlijezdi, bubregu, mokraćovodima, mokraćnom mjehuru, prostati, penisu i testisima, retroperitonealne limfadenektomije, supravezikalne derivacije nakon radikalnih cistektomija)
• Procedure rekonstruktivne urogenitalne hirurgije (uretroplastike, operativni zahvati kod spada urogenitalnih organa u žena, hirurško liječenje stres inkontinencije)
• Procedure iz domena urolotijaze (ESWL tretman, lasersko razbijanje kamenaca urotrakta- URS, RIRS)
• Operativni zahvati minimalno invazivne (laparoskopske) hirurgije (3D)
• Intervencijski ultrazvuk (PNS, TRUS biopsije)
• Uključeni smo u eksplantacijski tim naše ustanove za eksplantaciju kadaveričnih bubrega.

uro sala

Zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji kadra, nabavci moderne opreme, razumjevanju i podršci menadžmenta ustanove do danas uradili smo veliki broj zahvata na organima urotrakta (laparoskopska radikalna, parcijalna i simplex nefrektomija, laparoskopska enukleacija tumora bubrega, laparoskopska adrenalektomija, laparoskopska ureteroneocistostomija, laparoskopska pijelolitotomija i ureterolitotomija, rekonstruktivne zahvate na urotraktu- laparoskopska pijeloplastika, laparoskopska kolposuspenzija kod stres inkontinencije u žena, laparoskopska sakrokolpopeksija) osim prostate - radikalne prostatektomije. U toku je edukacija kadra za navedeni zahvat. Navedene operativne zahvate radimo koristeći moderni laparoskopski stub sa mogućnošću 3D prikaza.

Od 2022.godine koristimo modernu lasersu konzolu (Auriga XL, Boston scientific) za lasersku lititripsiju kamenaca urinarnog trakta ukljućujući lititripsiju kamenaca mokraćnog mjehura, uretera i pijelokalicelnog sistema. Lasersku konzolu koristimo i za druge procedure kao što su laserska uretrotomija, HoLEP.
Koristimo zajedničku jedinicu za intenzivno liječenje sa drugim hirurškim disciplinama kao i radiološku dijagnostiku (RTG, CT, MRI).
U dijagnističkoj obradi koristimo kompletne neinvazivne i invazivne procedure.
Zajedno sa službom za radiologiju uključeni smo u procedure mikrotalasne i radiofrekventne ablacije tumora.