3.1. Odjel interne medicine

Šef službe:

dr med. Alis Boloban, specijalist interne medicine, subspecijalist kardiolog

Glavna sestra:

 Alma Rahimić,dipl.med.ses.

Telefon:

036/503-376

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odjel interne medicine kao služba je organizovan po osnovu internog odjela, specijalističe ambulante i subspecijalističkih kabineta kroz četiri osnovna odsjeka, i to:

 1.  Odsjek kardiologija
 2.  Odsjek endokrinologije
 3.  Odsjek opšte interne

Stacionarni dio organiziran je po tipu odjela, te posebne jedinice intezivne njege i terapije. Odjel karakteriše brza dijagnostička i terapijska evaluacija i tretman hitnih i elektivnih pacijenata.

Polivalentna internistička jedinica intezivne terapije i njege predstvalja najsofisticiraniji  dio  internog odjela.  Adekvatno je ospospbljena  za tretmane najkompleksnijih stanja u cijeloj internoj medicini. Izdvojena je fizički u zasebnu cjelinu koja je podjeljena na:

 1. Jedinicu intezivne njege
 2. Koronarnu jedinicu
 3. Postintezivnu njegu

Sastoji se od jednokrevetnih soba, dvokrevetne, te petokrevetne sobe. posjeduje ukupnu  devet krevetnih jedinica opremljenih najsavremenijim obnovljenim hemodinamskim monitoringom uvezanog u centralnu jedinicu uz mogućnost ehodijagnostike u postelji, te svih specifičnih postupaka životno ugroženih pacijenata.

U jedinici radi iskusno i edukovano osoblje čiji je imperativ edukacija i primjena najsavremenijih metoda.

Šef jedinice intezivne njege: prim. dr Adis Muslibegović, specijalist interne medicine, subscecijalist kardiolog European Cardiologist

Broj telefona: 036 503-323

Glavna sestra: Elvira Ćorić, dipl. med. ses.

Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Specijalistička internistička ambulanta 

 1. Prve i kontrolne preglede internističkih pacijenata
 2. Predoperativne pripreme pacijenata
 3. Selekciju pacijenata za elektivne prijeme u bolnicu
 4. Sistematske preglede

 Kabinet za neinvazivnu dijagnostiku srca 

 1. Kardiološke preglede
 2. Ehokardiografske preglede (standardne, modifikacijske skenove, orjentacijske, evaluacijske,ekspertne), posebne tehnike, 3D rekonstrukcije, izrade studije viabilnosti, supraselektivni skenovi, TDI, Strain, Strain rate te ehofarmakološki stres testa (dobutaminom i dipridamolom).
 3. Ergometrijsko testiranje - testovi opterećenja pacijenta i sportista
 4. 24 satne elektrokardiografije po Holteru
 5. 24 satni Holter tlaka

 Kabinet za Kolor Dopller dijagnostiku 

 1. Kolor Dopller evaluacija stanja krvnih žila arterijskog i venskog segmenta vrata
 2. Kolor Dopller evaluacija stanja krvnih žila arterijskog i venskog segmenta ruku
 3. Kolor Dopller evaluacija stanja krvnih žila arterijskog i venskog segmenta nogu

 Kabinet za endoskopiju probavne cijevi  

 1. Dijagnostičke procedure proksimalne i distalne endoskopije probavne cijevi uz mogućnost anestezije i po zahtjevu pacijenta
 2. Procedure bioptiranja
 3. Procedure polipektomije
 4. Procedure ligiranja - podvezivanja krvnih sudova

 Kabinet za ehosonografiju 

 1. Ehosonografski pregled abdomena, odnosno pojedinačnih organa
 2. Punkcija abdominalnih struktura i tečnosti u abdomenu pod kontrolom UZV-a

 Kabinet za endokrinologiju 

 1. Endokrinološke preglede
 2. UZV štitnjače
 3. Punkcije struktura štitnjače

Dijabetološko savjetovalište 

 1. Prve i kontrolne preglede dijabetičkih bolesnika
 2. Edukaciju dijabetičara
 3. Evidenciju i administraciju inzulina

Nova dijagnostička procedura u Kantonalnoj bolnici „Dr Safet Mujić“ Mostar, Transezofagijski ultrazvuk srca (TEE) 

Na Odjelu za internih bolesti KB „Dr Safet Mujić“ uvedena je nova dijagnostička procedura pod nazivom transezofagijski ultrazvuk srca,  što omogućava novu uslugu pacijentima Kantonalne bolnice.

Transezofagijski ultrazvuk srca poznat i kao TEE (transfazogealna ehokardiografija) je važna metoda dijagnosticiranja strukturnih i funkcionalnih poremećaja srca. Ova poluinvazivna tehnika pruža detaljan uvid u srčano zdravlje pacijenata i često se koristi u kliničkom okruženju. Ona je nešto neugodnija od transtorakalne ehokardiografije jer zahtijeva da se ultrazvučna sonda proguta, tako da ispitanik prije nje dobiva lokalni anestetik i sredstvo za opuštanje.

TEE-om se dijagnosticira koronarna bolest srca, kongenitalna srčana bolest, srčani udar, aneurizme aorte, endokarditisa, kardiomiopatija, bolest srčanih zalistaka, ozljeda srca ili aorte, veličina vašeg srca i debljina miokarda, postojanje neuobičajenog tkiva oko  srčanih zalistaka (koji bi mogli ukazivati ​​na bakterijske, virusne, gljivične infekcije ili rak), regurgitacija krvi (ako krv curi natrag kroz  srčane zalistke), stenoza srčanih zalistaka (ako su valvule sužene ili blokirane, prisutnost krvni ugrušaka u komorama vašeg srca.

Pacijent ne smijete jesti ili piti ništa barem 4 do 6 sati prije pretrage. Obavezno sa sobom donesite istoriju bolesti. Nakon pregleda nećete jesti dva sata. Ljekar će vam objasniti da li su se potvrdile sumnje zbog čega je pregled rađen ili ne.

Pacijenti se mogu naručiti na broj 036 503-301

LISTE ČEKANJA NA DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE

 1. Bolnički pacijenti idu odmah u tretman bez listi čekanja
 2. Pacijenti po indikaciji iz naše ustanove 5-10 radnih dana
 3. Kontrolni pregledi idu po šemi