Plan akcija darivanja krvi

 
AKCIJE DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI  ZA 2023
 
 

AKCIJE DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI 2023

 

Red.

br.

Dobrovoljni  davaoci  krvi

Mjesto održavanja akcije dobrovoljnod darivanja krvi

 

     Mjesec darivanja

   

MART 2023

   

1.

Učenici i nastavno osoblje Medrese

Prostorije internata Medresa

 

 07. Mart      14.30-18h

2.

Srednjoškolski centar Konjic

Prostorije srednjoškolskog centra Konjic

 

 16. Mart           11-20h

3.

Omladinski savez B.polje

Prostorije omladinskog saveza B.polje

 

   

 

 

APRIL 2023

 

  

4.

Osoblje HE Jablanica

Prostorije HE Jablanica

 

 26. April             9-13h

 

 

MAJ 2023

 

 

5.

Opšta bolnica Konjic

Prostorije Opšte bolnice Konjic

 

 11. Maj             14-18h

6.

 Unija studenata Džemal Bijedić

Prostorije nastavničkog fakulteta 

 

 12. Maj             10-12h

   

JUNI 2023

   
 7. KB "Dr. Safet Mujić" Mostar Prostorije transfuziološkog centra    1-30. Juni           8-14h
 8. Opšta bolnica Konjic Prostorije Opšte bolnice Konjic    15. Juni              15-18h
    SEPTEMBAR 2023    
9. HE  Jablanica Prostorije HE Jablanica    13. Septembar    9-13h
    OKTOBAR 2023    
10.  ZZO HNK

Prostorije ZZO-a

 

 10. Oktobar        9-11h

11. Opšta bolnica Konjic Prostorije Opšte bolnice Konjic  

 19.Oktobar         15-18h

    DECEMBAR 2023    
 12. Opšta bolnica Konjic Prostorije Opšte bolnice Konjic    08.Decembar         
 13. HE  Jablanica Prostorije HE Jablanica    27.Decembar
 

 

 

AKCIJE DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI 2024    
    JANUAR 2024    
1. Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova od 8-14 Prostorije agencije   18.Januar
2. Red Army  Klub navijača    23.Januar
    FEBRUAR 2024    
3. Elektroprivreda Mostar Prostorije Transfuziološkog centra JU KB Mostar   01. Februar          od 9 h
4. Opšta bolnica Konjic Prostorije Opšte bolnice Konjic    08.Februar
5. HE Jablanica i elektroprivreda Prostorije HE Jablanica    22.Februar
    MART 2024    
6. Opšta boknica Konjic Prostorije Opšte bolnice Konjic    07. Mart
    APRIL 2024    
7. HE Jablanica Prostorije HE Jablanica   24.April