Plan akcija darivanja krvi

 
AKCIJE DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI  ZA 2023
 
 

AKCIJE DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI 2023

 

Red.

br.

Dobrovoljni  davaoci  krvi

Mjesto održavanja akcije dobrovoljnod darivanja krvi

     Mjesec darivanja

   

MART 2023

 

1.

Učenici i nastavno osoblje Medrese

Prostorije internata Medresa

 07. Mart      14.30-18h

2.

Srednjoškolski centar Konjic

Prostorije srednjoškolskog centra Konjic

 16. Mart           11-20h

3.

Omladinski savez B.polje

Prostorije omladinskog saveza B.polje

     

 

 

APRIL 2023

  

4.

 Osoblje HE Jablanica

Prostorije HE Jablanica

 26. April             9-13h

 

 

MAJ 2023

 

5.

Opšta bolnica Konjic

Prostorije Opšte bolnice Konjic

 11. Maj             14-18h

6.

 Unija studenata Džemal Bijedić

Prostorije nastavničkog fakulteta 

 12. Maj             10-12h

   

JUNI 2023

 
 7. KB "Dr. Safet Mujić" Mostar Prostorije transfuziološkog centra  1-30. Juni           8-14h
 8. Opšta bolnica Konjic Prostorije Opšte bolnice Konjic  15. Juni           15-18h
    SEPTEMBAR 2023  
9. HE  Jablanica Prostorije HE Jablanica 13. septembar   9-13h