Kantonalna bolnica Mostar

Konkursi i odluke (100)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Feb 11
Broj:01-1-571-1/21 Mostar, 04.02.2021.godine. U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, te zahtjeva glavne sestre bolnice broj…

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Jan 04
Broj:__________/20 Mostar,17.12.2020.godine U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, te zahtjeva glavne sestre bolnice broj 02-23-5519/20…

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Jan 04
Broj:__________ /20 Mostar,17.12.2020.godine U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, te zahtjeva glavne sestre bolnice broj…

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Jan 04
Broj:02-21-4877-1/20 Mostar, 07.12.2020.godine. U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, te zahtjeva šefa bolničke apoteke broj…

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Jan 04
Broj:01-4-4982-1/20 Mostar, 11.12.2020.godine. U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, te zahtjeva službe za tehničke poslove…