Kantonalna bolnica Mostar

Konkursi i odluke (100)

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Nov 18
U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, te zahtjeva odjela hirurgije, odsjek operacioni blok , broj…

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Nov 12
U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, te zahtjeva službe za tehničke poslove broj 01-1-4556/20 20.10.2020.godine…

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Nov 12
U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, te zahtjeva šefa oftamološkog odjela broj 02-8-4289/20 od 02.10.2020.godine…

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Nov 12
U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, te zahtjeva šefa odjela za medicnsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku broj…

Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Medicinske opreme za LOT1, LOT2 i LOT4"

Nov 10
Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke Medicinske opreme za Lot 1, Lot 2 i Lot 4 ,direktor donosi O D L U K U o poništenju postupka javne nabavke „Medicinske…