Kantonalna bolnica Mostar

Konkursi i odluke (100)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Jul 03
U skladu sa odredbom čl.18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar, a u vezi sa usvojenim Planom javnih nabavki za 2020.godinu , direktor donosi ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke Član 1. Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke klima (broj…

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2020.godinu

Maj 15
Upravni odbor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar na osnovu čl.17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.52.Statuta ustanove i čl.57.Poslovnika o radu Upravnog odbora, na 21. telefonskoj sjednici održanoj dana 26.03.2020.godine jednoglasno donosi ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2020.godinu Član 1. Utvrđuje se…

ODLUKU o pokretanju i provođenju postupka javne nabavke

Apr 29
U skladu sa odredbom čl.17.stav 1., čl.21.stav1.tač.d.Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14) i čl.56.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar direktor donosi ODLUKU o pokretanju i provođenju postupka javne nabavke Član 1. Odobrava se pokretanje i provođenje postupka javne nabavke opreme i potrošnog materijala magacina za potrebe…

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Apr 15
Mostar,15.04.2020 godine Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14),u postupku nabavke Usluge iznajmljivanja kopir aparata ,direktor donosi O D L U K U o poništenju postupka javne nabavke „ Nabavka usluge iznajmljivanja kopir aparata “ direktor donosi I…

Odluka o poništenju postupka javne nabavke- Nabavka potrošnog materijala magacina-LOT1, LOT7

Feb 17
Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke POTROŠNOG MATERIJALA MAGACINA za Lot 1, i Lot 7 ,direktor donosi O D L U K U o poništenju postupka javne nabavke „ nabavkapotrošnog…