Kantonalna bolnica Mostar

Objave konkursa (70)

ODLUKU o poništenju dijela javnog oglasa

Avg 03
Na osnovu Rješenja ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona broj UP1-03-30-159/23 od 31.07.2023.godine nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, a u vezi sa raspisanim Javnim oglasom za popunu upražnjenih radnih mjesta broj 01-1-1178-2/23 od 25.05.2023.godine, objavljenog dana 30.05.2023.godine na službenoj web stranici Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ Mostar, direktor donosi ODLUKU…

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Jul 06
Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj…

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Maj 30
Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj…

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Mar 24
Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj…

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Mar 03
Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj…