Kantonalna bolnica Mostar

Konkursi i odluke (100)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hemikalija - LOT 3

Nov 15
Broj: 01-1-4167/19 Datum: 04.11.2019 godine Na osnovu člana 69.stav 2.tačka d (nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva), člana 70 stav.1,4,6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku hemikalija (Lot 3 ), u postupku javne nabavke hemikalija, donosim ODLUKU o poništenju postupka javne…

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hemikalija - LOT 2

Nov 15
Broj: 01-1-4167/19 Datum: 04.11.2019 godine Na osnovu člana 69.stav 2.tačka d (nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva), člana 70 stav.1,4,6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku hemikalija (Lot 2 ), u postupku javne nabavke hemikalija, donosim ODLUKU o poništenju postupka javne…

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hemikalija - LOT 1,LOT 8 i LOT 9

Nov 15
Na osnovu člana 69.stav 2.tačka a (nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku), člana 70 stav.1,4,6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku hemikalija (Lot 1, Lot 8 i Lot 9), u postupku javne nabavke hemikalija, donosim ODLUKU o poništenju postupka…

Odluka o poništenju postupka javne nabavke kompjutera i mrezne opreme(Ponovljeni postupak)

Nov 06
Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke kompjutera i mrezne opreme (ponovljeni postupak), direktor donosi O D L U K U o poništenju postupka javne nabavke „Nabavka kompjutera i mrezne opreme(Ponovljeni…

Odluka o poništenju postupka javne nabavke kompjutera i mrezne opreme –Lot 2

Okt 22
Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka f) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), člana 72.stav 3 tačka c) u postupku nabavke kompjutera i mrezne opreme ( Lot 2), v.d direktor donosi O D L U K U o poništenju postupka…