O nama

DIREKCIJA

Direktor:

prim. dr Zlatko Guzin, specijalista opće hirurgije, subspecijalista vaskularne hirurgije

V.D. pomoćnik direktora za medicinsku djelatnost hirurških grana:

prim. dr Ismet Zahirović, specijalista opće hirurgije, subspecijalista abdominalne hirurgije

Pomoćnik direktora za medicinsku djelatnost internih i dijagnostičko-terapeutskih grana:

prim. dr Adis Muslibegović, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, European Cardiologist

Glavna sestra - tehničar bolnice:

Majda Hamzić, magistra sestrinstva

Tehnički sekretar: Elvina Hujdur
     

ORGANIZACIJA

MEDICINSKE ORGANIZACIONE JEDINICE

 

NEMEDICINSKE ORGANIZACIONE JEDINICE

1. Odjeli hirurških grana
 

- Služba za pravne i kadrovske i opće poslove
- Služba za tehničke poslove
- Unutrašnja služba zaštite
- Služba za informacione tehnologije i telekomunikaciju
- Vozni park
- Eko servis
- Služba za javne nabavke 

 

 

- Odjel opće, abdominalne i neurohirurgije
- Odjel za vaskularnu hirurgiju
- Odjel urologije
- Odjel ortopedije i traumatologije
- Odjel ginekologije i akušerstva
- Odjel oftalmologije
- Odjel otorinolaringologije, maksilofacijalne i plastično rekonstruktivne i estetske hirurgije
- Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzinu medicinu
- Odjel za urgentno zbrinjavanje i hitni prijem pacijenta sa prostorom za male i hitne operacione zahvate
2. Odjeli internih grana
- Odjel interne medicine
- Odjel pedijatrije
- Odjel infektologije
- Odjel pulmologije
- Odjel neurologije
- Odjel psihijatrije
3. Odjel dijagnostičko terapeutskih grana   
- Odjel za radiološku i UZV dijagnostiku
- Odjel za medicinsko – biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku
- Odjel za mikrobiološku dijagnostiku
- Odjel za patološku anatomiju i citologiju
- Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
4. BOLNIČKA APOTEKA