Direkcija

DIREKCIJA

Direktor:

prim. dr Zlatko Guzin, specijalista opće hirurgije, subspecijalista vaskularne hirurgije

V.D. pomoćnik direktora za medicinsku djelatnost hirurških grana:

prim. dr Ismet Zahirović, specijalista opće hirurgije, subspecijalista abdominalne hirurgije

Pomoćnik direktora za medicinsku djelatnost internih i dijagnostičko-terapeutskih grana:

prim. dr Adis Muslibegović, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, European Cardiologist

Glavna sestra/ tehničar bolnice:

Majda Hamzić, magistra sestrinstva

Tehnički sekretar: Elvina Hujdur