broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

od 09-11 sati

utorak od 12 sati

srijeda od 11 sati

srijeda od 11.30 sati

pon, sri, pet. 09-14

svaki dan 24 sata

Vijesti, događaji i informacije

 

 

Naša lokacija
KB "Dr. Safet Mujić" nalazi se u Mostaru, na adresi Maršala Tita 294. Detaljne kontakt informacije pronađite na našoj kontakt stranici.

 
 

Pošaljite nam mail
Ukoliko imate pitanja, trebate informaciju, ili samo želite iznijeti mišljenje ili iskustvo, slobodno nam se obratite.

 
 

Telefoni
+387 36 503 100 (centrala)
+387 36 576 915 (fax)

Odluke, Javne nabavke i oglasi

 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke kompjutera i mrežne opreme LOT 2

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke kompjutera i mrežne opreme LOT 2

  Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke kompjutera i mrezne opreme ( Lot 2), direktor donosi O D L U K U o poništenju postupka javne nabavke „Nabavka kompjutera i mrezne…
  Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 52

  Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 52

  Broj: 01-1-5362/18-04 Datum: 10.07.2019 godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 05/18 od 12.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-5362/18-03 od 10.07.2019 godine, u postupku javne nabavke…
 • Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 69

  Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 69

  Broj: 01-1-5362/18-04 Datum: 10.07.2019 godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 05/18 od 12.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-5362/17-03 od 10.07.2019 godine, u postupku javne nabavke…
  Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 68

  Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 68

  Broj: 01-1-5362/18-04 Datum: 10.07.2019 godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 05/18 od 12.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-5362/17-03 od 10.07.2019 godine, u postupku javne nabavke…
 • Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 44

  Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 44

  Broj: 01-1-5362/18-04 Datum: 10.07.2019 godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 05/18 od 12.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-5362/17-03 od 10.07.2019 godine, u postupku javne nabavke…
  Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 72

  Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 72

  Broj: 01-1-5362/18-04 Datum: 10.07.2019 godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 05/18 od 12.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-5362/17-03 od 10.07.2019 godine, u postupku javne nabavke…