broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

od 09-11 sati

utorak od 12 sati

srijeda od 11 sati

srijeda od 11.30 sati

pon, sri, pet. 09-14

svaki dan 24 sata

Vijesti, događaji i informacije

 

 

Naša lokacija
KB "Dr. Safet Mujić" nalazi se u Mostaru, na adresi Maršala Tita 294. Detaljne kontakt informacije pronađite na našoj kontakt stranici.

 
 

Pošaljite nam mail
Ukoliko imate pitanja, trebate informaciju, ili samo želite iznijeti mišljenje ili iskustvo, slobodno nam se obratite.

 
 

Telefoni
+387 36 503 100 (centrala)
+387 36 576 915 (fax)

Odluke i Javne nabavke

 • ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača-revizija finansijskog poslovanja

  ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača-revizija finansijskog poslovanja

  Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.4/16 od 12.04.2016. godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-71/17-4 od 03.02.2017. godine,u postupku javne nabavke usluge –revizija finansijskog…
  ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b,člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 02/17 od 27.02.2017 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2081/17-3 od 02.06.2017. godine, u postupku javne nabavke usluge-kolektivno…
 • ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.02/17 od 27.02.2017.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2353/17-03 od 15.06.2017.godine,u postupku javne nabavke robe – mikrotoma za potrebe…
  ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT1

  ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT1

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b,člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 02/17 od 27.02.2017 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-1671/17-3 od 09.05.2017. godine, u postupku javne nabavke roba-…
 • ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT2

  ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT2

  Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.02/17 od 27.02.2017.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2232/17-04 od 09.06.2017.godine,u postupku javne nabavke robe –medicinska oprema ( Lot…
  ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT3

  ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT3

  Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.02/17 od 27.02.2017.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2232/17-04 od 09.06.2017.godine,u postupku javne nabavke robe –medicinska oprema ( Lot…