broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

od 09-11 sati

utorak od 12 sati

srijeda od 11 sati

srijeda od 11.30 sati

pon, sri, pet. 09-14

svaki dan 24 sata

Vijesti, događaji i informacije

 

 

Naša lokacija
KB "Dr. Safet Mujić" nalazi se u Mostaru, na adresi Maršala Tita 294. Detaljne kontakt informacije pronađite na našoj kontakt stranici.

 
 

Pošaljite nam mail
Ukoliko imate pitanja, trebate informaciju, ili samo želite iznijeti mišljenje ili iskustvo, slobodno nam se obratite.

 
 

Telefoni
+387 36 503 100 (centrala)
+387 36 576 915 (fax)

Odluke i Javne nabavke

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT16 sitan inventar)

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT16 sitan inventar)

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 02/16 od 20.04.2016 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4970/16-06 od 04.01.2017 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka sitnog inventara –…
  Obavijest o nastavku postupka javne nabavke reagensa Lot 10

  Obavijest o nastavku postupka javne nabavke reagensa Lot 10

  Nastavlja se postupak nabavke reagensa-lot 10 koji je obustavljen zbog izjavljene žalbe na tendersku dokumentaciju broj: 40-1-1-21-3-24/16, od strane jednog učesnika u postupku javne nabavke, koja je od strane Ureda za razmatranje žalbi Sarajevo, odbijena kao neosnovana. Svi učesnici u postupku koji su tendersku dokumentaciju preuzeli do dana Obavijesti o…
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke -LOT6, LOT13, LOT18, LOT22

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke -LOT6, LOT13, LOT18, LOT22

  Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke potrošnog materijala apoteke 2 lot 6, lot 13, lot 18, lot 22, direktor donosi O D L U K U o poništenju postupka javne…
  Odluka o poništenju postupka javne nabavke reagensa - LOT11

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke reagensa - LOT11

  Na osnovu člana 69.stav1 (b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke reagensa-Lot 11, direktor donosi O D L U K U o poništenju postupka javne nabavke reagensa-Lot 11 Član 1.Na osnovu Rješenja Ureda za razmatranje žalbi Sarajevo br: JH2-01-07-1-553-6/16 od 02.12.2016…
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT26 potrošni materijal apoteke)

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT26 potrošni materijal apoteke)

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 04/16 od 12.01.2016 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3368/16-01-4 od 14.12.2016 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka potrošnog materijala apoteke…
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT25 potrošni materijal apoteke)

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT25 potrošni materijal apoteke)

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 04/16 od 12.01.2016 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3368/16-01-4 od 14.12.2016 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka potrošnog materijala apoteke…