broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

od 09-11 sati

utorak od 12 sati

srijeda od 11 sati

srijeda od 11.30 sati

pon, sri, pet. 09-14

svaki dan 24 sata

Vijesti, događaji i informacije

 

 

Naša lokacija
KB "Dr. Safet Mujić" nalazi se u Mostaru, na adresi Maršala Tita 294. Detaljne kontakt informacije pronađite na našoj kontakt stranici.

 
 

Pošaljite nam mail
Ukoliko imate pitanja, trebate informaciju, ili samo želite iznijeti mišljenje ili iskustvo, slobodno nam se obratite.

 
 

Telefoni
+387 36 503 100 (centrala)
+387 36 576 915 (fax)

Odluke i Javne nabavke

 • ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - IT potrošnog materijala

  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - IT potrošnog materijala

  Broj: 01-1-3750/18-05 Datum: 03.10.2018 godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.05/18 od 12.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-01-3750/18-04 od 02.10.2018 godine,u postupku javne nabavke roba-…
  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - hemikalija LOT3

  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - hemikalija LOT3

  Broj: 01-1-3341/18-04 Datum: 02.10.2018 godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 05/18 od 12.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3341/18-03 od 01.10.2018 godine,u postupku javne nabavke roba-…
 • ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - lijekova LOT 6

  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - lijekova LOT 6

  Broj: 01-1-2691/18-04-1 Datum: 13.09.2018 godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.05/18 od 12.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2691/18-03-1 od 12.09.2018 godine,u postupku javne nabavke roba- nabavka…
  ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka motornog goriva

  ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka motornog goriva

  Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/18 od 12.02.2018. godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3413-3/18 od 17.09.2018.godine, u postupku javne nabavke robe –motorno…
 • ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke-LOT8

  ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke-LOT8

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 05/18 od 12.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3341/18-03 od 13.09.2018 godine,u postupku javne nabavke roba- nabavka hemikalija, direktor donosi ОDLUKU…
  ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke-LOT1

  ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke-LOT1

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 05/18 od 12.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3341/18-03 od 13.09.2018 godine,u postupku javne nabavke roba- nabavka hemikalija, direktor donosi ОDLUKU…