broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

od 09-11 sati

utorak od 12 sati

srijeda od 11 sati

srijeda od 11.30 sati

pon, sri, pet. 09-14

svaki dan 24 sata

Vijesti, događaji i informacije

 

 

Naša lokacija
KB "Dr. Safet Mujić" nalazi se u Mostaru, na adresi Maršala Tita 294. Detaljne kontakt informacije pronađite na našoj kontakt stranici.

 
 

Pošaljite nam mail
Ukoliko imate pitanja, trebate informaciju, ili samo želite iznijeti mišljenje ili iskustvo, slobodno nam se obratite.

 
 

Telefoni
+387 36 503 100 (centrala)
+387 36 576 915 (fax)

Odluke i Javne nabavke

 • ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka laboratorijske centrifuge

  ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka laboratorijske centrifuge

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b,člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/18 od 12.02.2018.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2839/18-3 od 30.07.2018. godine, u postupku javne nabavke robe-laboratorijske…
  ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Nabavka usluge kolektivno osiguranje zaposlenika

  ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Nabavka usluge kolektivno osiguranje zaposlenika

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b,člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/18 od 12.02.2018.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2160/18-3 od 18.06.2018. godine,u postupku javne nabavke usluge-kolektivno osiguranje zaposlenika,…
 • ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Nabavka usluge kolektivno osiguranje zaposlenika

  ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Nabavka usluge kolektivno osiguranje zaposlenika

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b,člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/18 od 12.02.2018.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2160/18-3 od 18.06.2018. godine,u postupku javne nabavke usluge-kolektivno osiguranje zaposlenika,…
  ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača medicinske opreme LOT2 EKG aparat

  ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača medicinske opreme LOT2 EKG aparat

  Broj: 01-1-1754/18-02 Datum: 29.05.2018 godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.16/118 od 13.04.2017 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-1754/18-01 od 28.05.2018 godine,u postupku javne nabavke medicinske opreme,…
 • Usluga održavanja IT opreme softver-održavanje RGB rješenja i pripadajuće infrastrukture“ za potrebe KB-a Mostar

  Usluga održavanja IT opreme softver-održavanje RGB rješenja i pripadajuće infrastrukture“ za potrebe KB-a Mostar

  Broj: 01-1-1641/18-06 Datum: 28.04.2018 godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,člana 39. Pravilnika o javnim nabavkama KB Mostar, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.05/18 od 12.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj:…
  Verifikacije opreme

  Verifikacije opreme

  Broj: 01-1-1415/18-04 Datum: 10.05.2018 godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b, člana 70. st. 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.03/17 od 27.02.2017 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-1415/18-03 od 10.05.2018 godine,u postupku javne nabavke usluga-usluga verifikacije opreme,…