broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

od 09-11 sati

utorak od 12 sati

srijeda od 11 sati

srijeda od 11.30 sati

pon, sri, pet. 09-14

svaki dan 24 sata

Vijesti, događaji i informacije

 

 

Naša lokacija
KB "Dr. Safet Mujić" nalazi se u Mostaru, na adresi Maršala Tita 294. Detaljne kontakt informacije pronađite na našoj kontakt stranici.

 
 

Pošaljite nam mail
Ukoliko imate pitanja, trebate informaciju, ili samo želite iznijeti mišljenje ili iskustvo, slobodno nam se obratite.

 
 

Telefoni
+387 36 503 100 (centrala)
+387 36 576 915 (fax)

Odluke i Javne nabavke

 • RJEŠENJE u postupku javne nabavke usluge „Revizija finansijskih izvještaja za 2018 godinu Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ Mostar“

  RJEŠENJE u postupku javne nabavke usluge „Revizija finansijskih izvještaja za 2018 godinu Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ Mostar“

  Broj: 01-1-5165/18-01 Mostar,05.12.2018 god. Ugovorni organ Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić“ Mostar, rješavajući po žalbi „Grant Thornton“ d.o.o Banja Luka od 03.12.2018 god. izjavljenoj na tendersku dokumentaciju u postupku javne nabavke usluge „Revizija finansijskih izvještaja za 2018 godinu Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ Mostar“ 40-7-2-39-3-50/18 od 22.11.2018 god., na osnovu člana 100…
  Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - lot6

  Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - lot6

  Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke Potrošnog materijala – magacina za Lot 6 ,direktor donosi O D L U K U o poništenju postupka javne nabavke „ Nabavka Potrošnog materijala-…
 • ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prehrambene namirnice za kuhinju

  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prehrambene namirnice za kuhinju

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.06/18 od 27.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4267/18-02 od 12.11.2018 godine,u postupku javne nabavke roba-prehrambene namirnice za kuhinju direktor donosi ОDLUKU…
  ОDLUKA o poništenju nabavke sitnog inventara - Lot2

  ОDLUKA o poništenju nabavke sitnog inventara - Lot2

  Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke Sitnog inventara – magacina za Lot 2 ,direktor donosi O D L U K U o poništenju postupka javne nabavke „ Nabavka Sitnog inventara-…
 • ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke - LOT 1-sitan inventar magacin

  ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke - LOT 1-sitan inventar magacin

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 04/18 od 27.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4390/18-02 od 05.11.2018 godine, u postupku javne nabavke roba- sitnog inventara -magacin , …
  ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Naabavka pekarskih proizvoda

  ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Naabavka pekarskih proizvoda

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b,člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/18 od 12.02.2018.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4102/18-3 od 18.10.2018. godine,u postupku javne nabavke robe-pekarski proizvodi,…