broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

od 09-11 sati

utorak od 12 sati

srijeda od 11 sati

srijeda od 11.30 sati

srijeda od 12.30 sati

svaki dan 24 sata

Vijesti, događaji i informacije

 • Pregovarački postupak bez objave obavještenja (CT aparat)

  Pregovarački postupak bez objave obavještenja (CT aparat)

  U skladu sa članom 28. Stav 4. Zakona o javnim nabavkama Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić“ Mostar objavljuje da u skladu sa članom 21. stav 1(c) Zakona o javnim nabavkama,…
  Pregovarački postupak bez objave obavještenja (CT aparat)

  Pregovarački postupak bez objave obavještenja (CT aparat)

  U skladu sa članom 28. Stav 4. Zakona o javnim nabavkama, RMC “Dr. Safet Mujić“ Mostar, objavljuje da u skladu sa članom 21. stav 1 (c) Zakona o javnim nabavkama,…
  Pregovarački postupak bez objave obavještenja (IT oprema)

  Pregovarački postupak bez objave obavještenja (IT oprema)

  U skladu sa članom 28. Stav 4. Zakona o javnim nabavkama, RMC “Dr. Safet Mujić“ Mostar, objavljuje da u skladu sa članom 21. stav 1 (c) Zakona o javnim nabavkama,…
 • Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

  Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

  Transfuzijski centar RMC "Dr. Safet Mujić" uzeo je učešće povodom obilježavanja 55. godišnjice Osnovne škole "Mujaga Komadina" iz Mostara. U zanimljiv i bogat program koji Škola organizuje uvrštena je i…
  CZM prvi akreditovani centar u Kantonu

  CZM prvi akreditovani centar u Kantonu

  U Sarajevu je održan „Drugi stručni seminar za koordinatore kvaliteta u Federaciji BiH“. Fokusirane akreditacije „Bolnica-prijatelj beba“ dobili su Odjel za ginekologiju i porodiljstvo Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Centar za…
  Odjeljenje neonatologije dobilo donaciju

  Odjeljenje neonatologije dobilo donaciju

  Odjeljenju neonatologije u Regionalnom medicinskom centru „Dr. Safet Mujić“ Mostar uručena je donacija posteljine od strane kompanije Cryo - Save. Azra Habibija menadžerica operativnih poslova Cryo - Save za BiH…

 

 

Naša lokacija
KB "Dr. Safet Mujić" nalazi se u Mostaru, na adresi Maršala Tita 294. Detaljne kontakt informacije pronađite na našoj kontakt stranici.

 
 

Pošaljite nam mail
Ukoliko imate pitanja, trebate informaciju, ili samo želite iznijeti mišljenje ili iskustvo, slobodno nam se obratite.

 
 

Telefoni
+387 36 503 100 (centrala)
+387 36 576 915 (centrala)
+387 36 503 160 (uprava)

Odluke i Javne nabavke

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT 6

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT 6

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 39/15 od 26.02.2015 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3078/15-02 od 14.09.2015 godine, u postupku javne nabavke roba- potrošnog materijala za bolničku…
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ortopedija LOT 5

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ortopedija LOT 5

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 39/15 od 26.02.2015 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3078/15-02 od 14.09.2015 godine, u postupku javne nabavke roba- potrošnog materijala za bolničku…
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ortopedija LOT3

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ortopedija LOT3

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 39/15 od 26.02.2015 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3078/15-02 od 14.09.2015 godine, u postupku javne nabavke roba- potrošnog materijala za bolničku…
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prekrivači za OP salu

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prekrivači za OP salu

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 39/15 od 26.02.2015 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3078/15-02 od 14.09.2015 godine, u postupku javne nabavke roba- potrošnog materijala za bolničku…
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT1

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT1

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 39/15 od 26.02.2015 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3078/15-02 od 14.09.2015 godine, u postupku javne nabavke roba- potrošnog materijala za bolničku…
  Odluka o poništenju postupka javne nabavke - magacin LOT 1, 3, 5 i 8

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke - magacin LOT 1, 3, 5 i 8

  Na osnovu člana 69.stav 2.tačka d (nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva), člana 70 stav.1,4,6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku potrošnog materijala magacina, u postupku javne nabavke potrošnog materijala magacina (lot 1,3,5, i 8), donosim Odluku o poništenju postupka javne…