broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

od 09-11 sati

utorak od 12 sati

srijeda od 11 sati

srijeda od 11.30 sati

srijeda od 12.30 sati

svaki dan 24 sata

Vijesti, događaji i informacije

 • Pregovarački postupak bez objave obavještenja (CT aparat)

  Pregovarački postupak bez objave obavještenja (CT aparat)

  U skladu sa članom 28. Stav 4. Zakona o javnim nabavkama Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić“ Mostar objavljuje da u skladu sa članom 21. stav 1(c) Zakona o javnim nabavkama,…
  Pregovarački postupak bez objave obavještenja (CT aparat)

  Pregovarački postupak bez objave obavještenja (CT aparat)

  U skladu sa članom 28. Stav 4. Zakona o javnim nabavkama, RMC “Dr. Safet Mujić“ Mostar, objavljuje da u skladu sa članom 21. stav 1 (c) Zakona o javnim nabavkama,…
  Pregovarački postupak bez objave obavještenja (IT oprema)

  Pregovarački postupak bez objave obavještenja (IT oprema)

  U skladu sa članom 28. Stav 4. Zakona o javnim nabavkama, RMC “Dr. Safet Mujić“ Mostar, objavljuje da u skladu sa članom 21. stav 1 (c) Zakona o javnim nabavkama,…
 • Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

  Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

  Transfuzijski centar RMC "Dr. Safet Mujić" uzeo je učešće povodom obilježavanja 55. godišnjice Osnovne škole "Mujaga Komadina" iz Mostara. U zanimljiv i bogat program koji Škola organizuje uvrštena je i…
  CZM prvi akreditovani centar u Kantonu

  CZM prvi akreditovani centar u Kantonu

  U Sarajevu je održan „Drugi stručni seminar za koordinatore kvaliteta u Federaciji BiH“. Fokusirane akreditacije „Bolnica-prijatelj beba“ dobili su Odjel za ginekologiju i porodiljstvo Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Centar za…
  Odjeljenje neonatologije dobilo donaciju

  Odjeljenje neonatologije dobilo donaciju

  Odjeljenju neonatologije u Regionalnom medicinskom centru „Dr. Safet Mujić“ Mostar uručena je donacija posteljine od strane kompanije Cryo - Save. Azra Habibija menadžerica operativnih poslova Cryo - Save za BiH…

 

 

Naša lokacija
KB "Dr. Safet Mujić" nalazi se u Mostaru, na adresi Maršala Tita 294. Detaljne kontakt informacije pronađite na našoj kontakt stranici.

 
 

Pošaljite nam mail
Ukoliko imate pitanja, trebate informaciju, ili samo želite iznijeti mišljenje ili iskustvo, slobodno nam se obratite.

 
 

Telefoni
+387 36 503 100 (centrala)
+387 36 576 915 (centrala)
+387 36 503 160 (uprava)

Odluke i Javne nabavke

 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke potrošnog materijala

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke potrošnog materijala

  Na osnovu člana 69.stav 2.tačka f ( zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke), člana 70 stav.1,4,6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku potrošnog materijala za…
  Odluka o izboru najboljeg ponuđača - lijekovi

  Odluka o izboru najboljeg ponuđača - lijekovi

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 39/15 od 26.02.2015 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2831-2/15 od 20.08.2015 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka lijekova ( lot…
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke reagensa

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke reagensa

  Na osnovu člana 69.stav 2.tačka f ( zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke), člana 70 stav.1,4,6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku reagensa, u postupku…
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - materijal za čišćenje

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - materijal za čišćenje

  Na temelju člana 64. stav (1) tačka a , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama. Preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3233/15 od 10. 08. 2015 godine, u postupku javne nabavke nabavka materijala za čišćenje Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić” Mostar i na osnovu Plana…
 • Javni oglas: Izdavanje u zakup nemedicinskog prostora

  Javni oglas: Izdavanje u zakup nemedicinskog prostora

  Na osnovu člana 5. Pravilnika o bližim uslovima i postupku davanja u zakup kapacitete zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup ("Službene novine FBiH", broj 28/12) i Odluke Upravnog odbora broj 51/15 od 24.07.2015. godine, direktor JU Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić" Mostar…
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - lift

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - lift

  Na temelju člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama. Preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3221/15 od 30. 07. 2015 godine, u postupku javne nabavke Usluge održavanja liftova Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić” Mostar i na osnovu Plana o javnim…