broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

od 09-11 sati

utorak od 12 sati

srijeda od 11 sati

srijeda od 11.30 sati

pon, sri, pet. 09-14

svaki dan 24 sata

Vijesti, događaji i informacije

 

 

Naša lokacija
KB "Dr. Safet Mujić" nalazi se u Mostaru, na adresi Maršala Tita 294. Detaljne kontakt informacije pronađite na našoj kontakt stranici.

 
 

Pošaljite nam mail
Ukoliko imate pitanja, trebate informaciju, ili samo želite iznijeti mišljenje ili iskustvo, slobodno nam se obratite.

 
 

Telefoni
+387 36 503 100 (centrala)
+387 36 576 915 (fax)

Odluke i Javne nabavke

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  Na osnovu člana 21.stav.1(c),člana 64. stav 1. (b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o odobrenju i provođenju postupka javne nabavke broj 25/16 od 26.02.2016.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01-1-5218/16-9 od 12.01.2017.godine, nakon provedenog pregovaračkog postupku javne nabavke usluge instaliranja…
  Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

  Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

  Na temelju člana 64. stav (1) tačka a , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama u postupku javne nabavke povrća za potrebe KB “Dr Safet Mujić” Mostar i na osnovu Plana o javnim nabavkama KB “ Dr. Safet Mujić “ Mostar za 2016 godinu, direktor…
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT16 sitan inventar)

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT16 sitan inventar)

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 02/16 od 20.04.2016 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4970/16-06 od 04.01.2017 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka sitnog inventara –…
  Obavijest o nastavku postupka javne nabavke reagensa Lot 10

  Obavijest o nastavku postupka javne nabavke reagensa Lot 10

  Nastavlja se postupak nabavke reagensa-lot 10 koji je obustavljen zbog izjavljene žalbe na tendersku dokumentaciju broj: 40-1-1-21-3-24/16, od strane jednog učesnika u postupku javne nabavke, koja je od strane Ureda za razmatranje žalbi Sarajevo, odbijena kao neosnovana. Svi učesnici u postupku koji su tendersku dokumentaciju preuzeli do dana Obavijesti o…
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke -LOT6, LOT13, LOT18, LOT22

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke -LOT6, LOT13, LOT18, LOT22

  Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke potrošnog materijala apoteke 2 lot 6, lot 13, lot 18, lot 22, direktor donosi O D L U K U o poništenju postupka javne…
  Odluka o poništenju postupka javne nabavke reagensa - LOT11

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke reagensa - LOT11

  Na osnovu člana 69.stav1 (b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke reagensa-Lot 11, direktor donosi O D L U K U o poništenju postupka javne nabavke reagensa-Lot 11 Član 1.Na osnovu Rješenja Ureda za razmatranje žalbi Sarajevo br: JH2-01-07-1-553-6/16 od 02.12.2016…